Komunikaty panelu sterowania

Komunikaty panelu sterowania


Komunikat na panelu sterowania
Opis
Zalecane działanie
<Data> <Godzina>
Aby zmienić, naciśnij HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania
Aby pominąć, naciśnij STOP
Drukarka posiada wewnętrzny zegar, pamiętający datę i godzinę. Pojawi się monit o ustawienie prawidłowej daty i godziny przy pierwszym uruchomieniu drukarki.
Aby zmienić datę i godzinę, naciśnij HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania.
Naciśnij Stop, aby pominąć tę czynność. Datę i godzinę można ustawić później za pomocą menu USTAWIENIA SYSTEMOWE.
Jeśli monit pojawia się przy każdym uruchomieniu drukarki, zegar nie działa prawidłowo. Skontaktuj się z działem pomocy firmy HP.
10.94.YY USUŃ BLOKADY TRANSPORTOWE ZE WSZYSTKICH KASET
Co najmniej jedna kaseta drukująca ma wciąż przyczepioną blokadę transportową.
1.

Wyjmij wszystkie kasety drukujące i sprawdź pomarańczowe zamknięcia po obu stronach kasety. Usuń wszelkie pozostałe blokady transportowe.

2.

Zainstaluj ponownie kasety drukujące.

10.XX.YY BŁĄD PAM. MATERIAŁÓW
Aby uzyskać pomoc, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 question Komunikaty panelu sterowania
Drukarka nie może odczytywać lub zapisywać do co najmniej jednego ze znaczników pamięci kasety drukującej lub brakuje co najmniej jednego znacznika.
1.

Otwórz przednie drzwiczki.

2.

Wyjmij kasety drukujące, a następnie zainstaluj je ponownie.

3.

Zamknij przednie drzwiczki.

4.

Wyłącz i ponownie włącz drukarkę.

5.

Jeżeli ten błąd nie ustępuje, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP .

10.XX.YY NIEPOPR. MATERIAŁ
W użyciu nieprawidłowy materiał
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Aby uzyskać pomoc, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 question Komunikaty panelu sterowania
Zainstalowano nowe materiały eksploatacyjne, które nie są produktem firmy HP. Komunikat ten jest wyświetlany do momentu instalacji materiałów eksploatacyjnych firmy HP lub naciśnięcia przycisku HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania.
Jeśli materiał został zakupiony jako produkt firmy HP, odwiedź witrynę www.hp.com/go/anticounterfeit.
Naprawy wszelkich usterek spowodowanych użyciem materiałów innego producenta nie podlegają gwarancji HP .
Aby kontynuować drukowanie, naciśnij HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania. Pierwsze oczekujące zadanie drukowania zostanie anulowane.
11.XX BŁĄD WEWNĘTRZNEGO ZEGARA
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Aby kontynuować drukowanie, naciśnij HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania
Wewnętrzny zegar drukarki nie działa prawidłowo. Można kontynuować drukowanie, ale przy każdym uruchomieniu drukarki pojawi się monit o ustawienie daty i czasu.
Skontaktuj się z działem pomocy firmy HP.
13.XX.YY ZACIĘCIE PAPIERU NA ŚCIEŻCE DUPLEKSU, ZA PRZEDNIMI DRZWICZKAMI
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Aby uzyskać pomoc, naciśnij HP 3000 3600 3800 question Komunikaty panelu sterowania
W drzwiczkach przednich w obszarze podajnika dupleksera zaciął się papier.
Otwórz przednie drzwiczki i usuń zacięcie papieru.
Patrz Usuwanie zacięcia papieru.
Jeżeli komunikat powtarza się po usunięciu zacięcia papieru i zamknięciu Pomocy, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP.
13.XX.YY ZACIĘCIE PAPIERU W MODULE DUPLEKSU, ZA PRZEDNIMI DRZWICZKAMI
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Aby uzyskać pomoc, naciśnij HP 3000 3600 3800 question Komunikaty panelu sterowania
W drzwiczkach przednich zaciął się papier.
Otwórz przednie drzwiczki i usuń zacięcie papieru.
Patrz Usuwanie zacięcia papieru.
Jeżeli komunikat powtarza się po usunięciu zacięcia papieru i zamknięciu Pomocy, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP.
13.XX.YY ZACIĘCIE PAPIERU W PODAJNIKU 1
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Usuń zacięcie i naciśnij HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania
W podajniku wielofunkcyjnym znajduje się zacięty papier.
Usuń zacięcie i naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania.
Patrz Usuwanie zacięcia papieru.
Jeżeli komunikat powtarza się po usunięciu zacięcia papieru, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP.
13.XX.YY ZACIĘCIE PAPIERU W PODAJNIKU X
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Usuń zacięcie i naciśnij HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania
W podajniku 1 lub w podajniku 3 znajduje się zacięty papier.
Usuń zacięcie i naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania.
lub
Patrz Usuwanie zacięcia papieru.
Jeżeli komunikat powtarza się po usunięciu zacięcia papieru i zamknięciu Pomocy, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP.
13.XX.YY ZACIĘCIE PAPIERU W UTRWALACZU, ZA GÓRNĄ POKRYWĄ
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Aby uzyskać pomoc, naciśnij HP 3000 3600 3800 question Komunikaty panelu sterowania
W utrwalaczu zaciął się papier.
Otwórz górną pokrywę i usuń zacięcie papieru.
HP 3000 3600 3800 caution Komunikaty panelu sterowania OSTROŻNIE

Utrwalacz jest gorący. Poczekaj 10 minut, aż ostygnie.

Patrz Usuwanie zacięcia papieru.
Jeżeli komunikat powtarza się po usunięciu zacięcia papieru i zamknięciu Pomocy, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP.
13.XX.YY ZACIĘCIE PAPIERU ZA PRZEDNIMI DRZWICZKAMI
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Aby uzyskać pomoc, naciśnij HP 3000 3600 3800 question Komunikaty panelu sterowania
W drzwiczkach przednich zaciął się papier.
Aby uzyskać pomoc, naciśnij HP 3000 3600 3800 question Komunikaty panelu sterowania.
lub
Patrz Usuwanie zacięcia papieru.
Jeżeli komunikat powtarza się po usunięciu zacięcia papieru i zamknięciu Pomocy, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP.
13.XX.YY ZACIĘCIE W PODAJNIKU 2
W podajniku 2 znajduje się zacięty papier.
Wyjmij podajnik 2, usuń zacięcie, a następnie zainstaluj ponownie podajnik 2.
Patrz Usuwanie zacięcia papieru.
Jeżeli komunikat powtarza się po usunięciu zacięcia papieru, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP.
13.XX.YY ZACIĘCIE W POKRYWIE GÓRNEJ
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Aby uzyskać pomoc, naciśnij HP 3000 3600 3800 question Komunikaty panelu sterowania
Pod przednią pokrywą znajduje się zacięty papier.
Otwórz przednie drzwiczki i usuń wszystkie zacięte arkusze.
20 BRAK PAMIĘCI
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Aby uzyskać pomoc, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 question Komunikaty panelu sterowania
Aby kontynuować, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania
Z komputera wysłano do drukarki więcej danych, niż może pomieścić jej pamięć.
1.

Aby kontynuować drukowanie, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania.

HP 3000 3600 3800 note Komunikaty panelu sterowania Uwaga

Dane zostaną utracone.

2.

Aby uniknąć tego błędu, zmniejsz rozmiary zadania drukowania.

3.

Po rozszerzeniu pamięci drukarki będzie można drukować bardziej złożone strony.

22 EIO X PRZEPEŁNIENIE BUFORU
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Aby kontynuować, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania
Dotyczy tylko drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series z urządzeniem EIO.
W karcie EIO drukarki w gnieździe X nastąpiło przepełnienie bufora I/O w stanie zajętości.
1.

Aby kontynuować drukowanie, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania.

HP 3000 3600 3800 note Komunikaty panelu sterowania Uwaga

Dane zostaną utracone.

2.

Jeżeli komunikat powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP.

22 PRZEPEŁNIENIE BUFORU WE/WY RÓWNOLEGŁEGO
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Aby kontynuować, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania
Dotyczy tylko drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series.
Nastąpiło przepełnienie bufora równoległego drukarki w stanie zajętości.
1.

Aby kontynuować drukowanie, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania.

HP 3000 3600 3800 note Komunikaty panelu sterowania Uwaga

Dane zostaną utracone.

2.

Jeżeli komunikat powtarza się po zamknięciu pomocy, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP.

22 PRZEPEŁNIENIE BUFORU WE/WY SZEREGOWEGO
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Aby kontynuować, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania
Dotyczy tylko drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series z urządzeniem EIO.
Nastąpiło przepełnienie bufora szeregowego drukarki w stanie zajętości.
1.

Aby kontynuować drukowanie, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania.

HP 3000 3600 3800 note Komunikaty panelu sterowania Uwaga

Dane zostaną utracone.

2.

Jeżeli komunikat powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP.

22 PRZEPEŁNIENIE BUFORU WE/WY USB
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Aby kontynuować, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania
Nastąpiło przepełnienie bufora USB drukarki w stanie zajętości.
1.

Aby kontynuować drukowanie, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania.

HP 3000 3600 3800 note Komunikaty panelu sterowania Uwaga

Dane zostaną utracone.

2.

Jeżeli komunikat powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP.

22 PRZEPEŁNIENIE WBUDOWANEGO BUFORU WE/WY
Tylko drukarki HP Color LaserJet 3600 i 3800 Series.
Nastąpiło przepełnienie bufora serwera druku HP Jetdirect w stanie zajętości.
1.

Aby kontynuować drukowanie, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania.

HP 3000 3600 3800 note Komunikaty panelu sterowania Uwaga

Dane zostaną utracone.

2.

Jeżeli komunikat powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP.

40 BŁĄD TRANSMISJI SZEREGOWEJ
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Aby kontynuować, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania
Dotyczy tylko drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series.
Wystąpił błąd danych szeregowych (parzystości, ramkowania lub przepełnienia linii) podczas odbierania danych przez drukarkę.
1.

Aby kontynuować drukowanie, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania.

HP 3000 3600 3800 note Komunikaty panelu sterowania Uwaga

Dane zostaną utracone.

2.

Jeżeli komunikat powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP.

40 EIO X – BŁĄD TRANSMISJI
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Aby kontynuować, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania
Dotyczy tylko drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series z urządzeniem EIO.
Połączenie z kartą w gnieździe EIO zostało przerwane.
1.

Aby kontynuować drukowanie, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania.

HP 3000 3600 3800 note Komunikaty panelu sterowania Uwaga

Dane zostaną utracone.

2.

Jeżeli komunikat powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP.

40 WBUDOWANE WE/WY – BŁĄD TRANSMISJI
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Aby kontynuować, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania
Połączenie z wbudowanym serwerem druku HP Jetdirect zostało zerwane.
Aby kontynuować drukowanie, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania.
41,3 NIEZNANY FORMAT W PODAJNIKU X
wyświetlany na zmianę z komunikatem
ZAŁADUJ PODAJNIK X <TYP> <FORMAT>
Rozmiar załadowanych materiałów nie odpowiada rozmiarom skonfigurowanym dla tego podajnika.
1.

Aby drukować z innego podajnika, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania.

2.

Aby wydrukować z bieżącego podajnika, załaduj do niego papier wskazanego rodzaju i typu.

Przed wznowieniem drukowania sprawdź, czy wszystkie podajniki są właściwie skonfigurowane. Zapoznaj się z częścią Konfiguracja podajników, aby uzyskać dodatkowe informacje.
41,5 NIEZNANY TYP W PODAJNIKU X
wyświetlany na zmianę z komunikatem
ZAŁADUJ PODAJNIK X <TYP> <FORMAT>
Drukarka wykryła inny rodzaj materiałów, niż rodzaj skonfigurowany dla podajnika.
1.

Aby drukować z innego podajnika, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania.

2.

Aby wydrukować z bieżącego podajnika, załaduj do niego papier wskazanego rodzaju i typu.

Przed wznowieniem drukowania sprawdź, czy wszystkie podajniki są właściwie skonfigurowane. Zapoznaj się z częścią Konfiguracja podajników, aby uzyskać dodatkowe informacje.
41.X BŁĄD
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Aby kontynuować, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania
Wystąpił błąd drukarki.
1.

Aby kontynuować, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania, lub aby uzyskać więcej informacji, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 question Komunikaty panelu sterowania.

2.

Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany po zamknięciu pomocy, wyłącz drukarkę i włącz ją ponownie.

3.

Jeżeli komunikat powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP.

49.XXXXX BŁĄD
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Aby kontynuować, wyłącz, a następnie włącz
Wystąpił błąd krytyczny oprogramowania sprzętowego.
1.

Wyłącz i ponownie włącz drukarkę.

2.

Jeżeli komunikat powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP.

50.X BŁĄD UTRWALACZA
Aby uzyskać pomoc, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 question Komunikaty panelu sterowania
Wystąpił błąd utrwalacza.
1.

Wyłącz drukarkę.

2.

Sprawdź, czy utrwalacz jest poprawnie i dokładnie zainstalowany.

3.

Włącz drukarkę.

4.

Jeżeli komunikat powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP.

51.XY BŁĄD
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Aby kontynuować, wyłącz, a następnie włącz
Wystąpił błąd drukarki.
1.

Aby kontynuować, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania.

2.

Jeżeli komunikat pojawia się nadal, wyłącz drukarkę i włącz ją ponownie.

3.

Jeżeli komunikat powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP.

52.XY BŁĄD
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Aby kontynuować, wyłącz, a następnie włącz
Wystąpił błąd drukarki.
1.

Aby kontynuować, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania.

2.

Jeżeli komunikat pojawia się nadal, wyłącz drukarkę i włącz ją ponownie.

3.

Jeżeli komunikat powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP.

53.10.01 BŁĄD NIEOBSŁUGIWANA PAMIĘĆ RAM
Typ stosowanego modułu pamięci DIMM nie jest obsługiwany.
Zainstaluj obsługiwany moduł pamięci DIMM. Zobacz Praca z pamięcią.
54.XX BŁĄD
Wystąpił błąd polecenia drukarki.
1.

Wyłącz i ponownie włącz drukarkę.

2.

Jeżeli komunikat powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP.

57.XX BŁĄD DRUKARKI
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Aby kontynuować, wyłącz, a następnie włącz
Wystąpił błąd wentylatora drukarki.
1.

Wyłącz i ponownie włącz drukarkę.

2.

Jeżeli komunikat powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP.

59.XY BŁĄD
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Aby kontynuować, wyłącz, a następnie włącz
Wystąpił błąd silnika drukarki.
1.

Wyłącz i ponownie włącz drukarkę.

2.

Jeżeli komunikat powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP.

HP 3000 3600 3800 note Komunikaty panelu sterowania Uwaga

Ten komunikat może pojawić się również wtedy, gdy zespół transferu nie jest zainstalowany lub jest zainstalowany nieprawidłowo. Sprawdź, czy zespół transferu jest zainstalowany prawidłowo.

62 BRAK SYSTEMU
Nie znaleziono systemu.
1.

Wyłącz i ponownie włącz drukarkę.

2.

Jeżeli komunikat powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP.

64 BŁĄD
Aby uzyskać pomoc, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 question Komunikaty panelu sterowania
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Aby kontynuować, wyłącz, a następnie włącz
Dotyczy tylko drukarek HP Color LaserJet 3600 Series.
Wystąpił błąd bufora skanowania.
1.

Wyłącz i ponownie włącz drukarkę.

2.

Jeżeli komunikat powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP.

68.X BŁĄD PAMIĘCI – ZMIANA USTAWIEŃ
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Aby kontynuować, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania
Co najmniej jedno ustawienie drukarki zachowane w urządzeniu pamięci trwałej jest błędne i zostało przywrócone do wartości fabrycznej. Aby usunąć komunikat, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania. Można kontynuować drukowanie, ale drukarka może zachowywać się nietypowo.
1.

Aby kontynuować, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania.

2.

Wyłącz i ponownie włącz drukarkę.

3.

Jeżeli komunikat powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP.

68.X BŁĄD ZAPISU DO PAMIĘCI NIEULOTNEJ
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Aby kontynuować, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania
Urządzenie pamięci trwałej jest pełne. Aby usunąć komunikat, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania. Można kontynuować drukowanie, ale drukarka może zachowywać się nietypowo.
X – opis
0 – wbudowana pamięć NVRAM
1 – dysk wymienny
1.

Aby kontynuować, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania.

2.

Jeżeli problem powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP.

68.X PAMIĘĆ NIEULOTNA ZAPEŁNIONA
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Aby kontynuować, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania
Urządzenie pamięci trwałej jest pełne. Aby usunąć komunikat, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania. Można kontynuować drukowanie, ale drukarka może zachowywać się nietypowo.
X – opis
1 – dysk wymienny (flash lub twardy)
0 – wbudowana pamięć NVRAM
1.

Aby kontynuować, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania.

2.

W przypadku błędów 68.0 wyłącz drukarkę i włącz ją ponownie.

3.

Jeżeli błąd 68.0 powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP.

4.

W przypadku błędów 68.1 skorzystaj z oprogramowania HP Web Jetadmin, aby usunąć pliki z dysku.

5.

Jeżeli błąd 68.1 powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP.

79.XXXX BŁĄD
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Aby kontynuować, wyłącz, a następnie włącz
Dotyczy tylko drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series.
Wystąpił błąd krytyczny sprzętu.
1.

Wyłącz i ponownie włącz drukarkę.

2.

Jeżeli problem powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP.

8X.YYYY BŁĄD EIO
Dotyczy tylko drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series.
Wystąpił krytyczny błąd karty EIO.
1.

Wyłącz i ponownie włącz drukarkę.

2.

Jeżeli problem powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP.

8X.YYYY BŁĄD URZĄDZ. WBUD. JET DIRECT
Wystąpił błąd krytyczny wbudowanego serwera druku HP Jetdirect.
1.

Wyłącz i ponownie włącz drukarkę.

2.

Jeżeli problem powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP.

Anulowanie… <NAZWA ZADANIA>
Drukarka jest w trakcie procesu anulowania zadania. Komunikat pojawi się po wstrzymaniu zadania, wyrównaniu ścieżki papieru oraz przyjęciu i skasowaniu wszystkich przesyłanych danych w aktywnym kanale danych.
Nie trzeba podejmować żadnych działań.
BŁĄD DYSKU RAM
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Gotowość
Aby usunąć, naciśnij HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania
Dotyczy tylko drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series.
Błąd dysku pamięci RAM.
1.

Można kontynuować drukowanie zadań, które nie wymagają dostępu do dysku RAM.

2.

Aby usunąć komunikat z wyświetlacza, naciśnij HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania.

BŁĄD KOLOR RFU
Wystąpił błąd podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
1.

Zainstaluj ponownie oprogramowanie sprzętowe.

2.

Jeżeli problem powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP.

BŁĄD KOMPRESJI
Wystąpił błąd podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
1.

Zainstaluj ponownie oprogramowanie sprzętowe.

2.

Jeżeli problem powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP.

BŁĄD ŁADOWANIA RFU
Wystąpił błąd podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
1.

Zainstaluj ponownie oprogramowanie sprzętowe.

2.

Jeżeli problem powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP.

BŁĄD PAMIĘCI USB
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Gotowość
Aby usunąć, naciśnij HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania
Dotyczy tylko drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series.
Błąd urządzenia pamięci USB.
1.

Można kontynuować drukowanie zadań, które nie wymagają dostępu do urządzenia pamięci.

2.

Aby usunąć komunikat z wyświetlacza, naciśnij HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania.

3.

Jeżeli komunikat pojawia się nadal, wyłącz drukarkę, wyjmij i ponownie podłącz urządzenie pamięci, a następnie ponownie włącz drukarkę.

4.

Jeżeli komunikat powtarza się, wymień urządzenie pamięci.

BŁĄD TESTU PAMIĘCI WYMIEŃ PAMIĘĆ DIMM 1
Błąd pamięci DIMM.
Zainstaluj obsługiwany moduł pamięci DIMM. Zobacz Praca z pamięcią.
BŁĄD URZĄDZENIA USB
Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series.
Drukarka wykryła zbyt duży pobór mocy urządzenia pamięci podłączonego do portu USB.
1.

Wyłącz drukarkę.

2.

Usuń dodatkowe urządzenie pamięci USB.

3.

Wymień dodatkowe urządzenie pamięci USB.

4.

Włącz drukarkę.

Brak dostępu MENU ZABLOKOWANE
Administrator drukarki włączył mechanizm bezpieczeństwa panelu sterowania. W takim przypadku nie ma możliwości modyfikacji ustawień panelu sterowania. Po paru sekundach komunikat zniknie i drukarka powróci do stanu Gotowość lub ZAJĘTY.
W celu przeprowadzenia zmian ustawień skontaktuj się z administratorem.
Cewka przesuwu
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Aby wyjść, naciśnij przycisk STOP
Drukarka dokonuje sprawdzenia cewki.
Nie trzeba podejmować żadnych działań.
Czyszczenie…
Drukarka przetwarza stronę czyszczenia.
Nie trzeba podejmować żadnych działań.
Czyszczenie dziennika zdarzeń
Ten komunikat będzie wyświetlany w trakcie czyszczenia dziennika zdarzeń. Następnie drukarka powróci do menu OBSŁUGA.
Nie trzeba podejmować żadnych działań.
Czyszczenie ścieżki papieru
Doszło do zacięcia materiału lub drukarka wykryła materiał w niewłaściwym miejscu. Drukarka próbuje automatycznie usunąć te kartki.
Nie trzeba podejmować żadnych działań.
Drukowanie… Diagnostyka jakości druku
Drukarka generuje stronę diagnostyki jakości druku. Po zakończeniu drukowania tej strony drukarka powróci do stanu Gotowość.
Postępuj zgodnie z instrukcjami na wydrukowanych stronach.
Drukowanie… DZIENNIK ZDARZEŃ
Drukarka generuje stronę dziennika konfiguracji. Po zakończeniu drukowania tej strony drukarka powróci do stanu Gotowość.
Dotyczy tylko drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series.
Nie trzeba podejmować żadnych działań.
Drukowanie… KATALOG PLIKÓW
Dotyczy tylko drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series.
Drukarka generuje stronę katalogu pamięci masowej. Po zakończeniu drukowania tej strony drukarka powróci do stanu Gotowość.
Nie trzeba podejmować żadnych działań.
Drukowanie… KONFIGURACJA
Drukarka generuje stronę konfiguracji. Po zakończeniu drukowania tej strony drukarka powróci do stanu Gotowość.
Nie trzeba podejmować żadnych działań.
Drukowanie… LISTA CZCIONEK
Drukarka generuje listę kroju pisma języka PCL lub PS. Po zakończeniu drukowania tej strony drukarka powróci do stanu Gotowość.
Dotyczy tylko drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series.
Nie trzeba podejmować żadnych działań.
Drukowanie… MAPA MENU
Drukarka generuje mapę menu drukarki. Po zakończeniu drukowania tej strony drukarka powróci do stanu Gotowość.
Nie trzeba podejmować żadnych działań.
Drukowanie… PRÓBKI RGB
Drukarka generuje stronę próbek kolorów RGB. Po zakończeniu drukowania tej strony drukarka powróci do stanu Gotowość.
Nie trzeba podejmować żadnych działań.
Drukowanie… STAN MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH
Drukarka generuje stronę stanu materiałów eksploatacyjnych. Po zakończeniu drukowania tej strony drukarka powróci do stanu Gotowość.
Nie trzeba podejmować żadnych działań.
Drukowanie… STRONA DEMONSTRACYJNA
Drukarka generuje stronę demonstracyjną. Po zakończeniu drukowania tej strony drukarka powróci do stanu Gotowość.
Nie trzeba podejmować żadnych działań.
Drukowanie… STRONA DIAGNOSTYCZNA
Drukarka generuje stronę diagnostyczną. Po zakończeniu drukowania tej strony drukarka powróci do stanu Gotowość.
Nie trzeba podejmować żadnych działań.
Drukowanie… STRONA DOPASOWANIA
Drukarka generuje stronę rejestracji. Po zakończeniu drukowania tej strony drukarka powróci do menu USTAW DOPASOWANIE.
Postępuj zgodnie z instrukcjami na wydrukowanych stronach.
Drukowanie… STRONA ZUŻYCIA
Dotyczy tylko drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series.
Drukarka generuje stronę zużycia. Po zakończeniu drukowania tej strony drukarka powróci do stanu połączenia Gotowość.
Nie trzeba podejmować żadnych działań.
DRUKOWANIE ZATRZYMANE
Aby kontynuować, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania
Ten komunikat pojawia się, gdy przeprowadzany jest test drukowania i zatrzymywania oraz skończył się czas.
Aby kontynuować drukowanie, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania.
DYSK RAM X – Inicjacja
wyświetlany na zmianę z komunikatem
NIE WYŁĄCZAĆ ZASILANIA
Dotyczy tylko drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series.
Trwa inicjowanie nowego dysku RAM, zainstalowanego w gnieździe X.
Nie trzeba podejmować żadnych działań.
DYSK RAM ZABEZPIECZONY PRZED ZAPISEM
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Gotowość
Aby usunąć, naciśnij HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania
Dotyczy tylko drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series.
System plików jest zabezpieczony i nie można w nim zapisywać plików.
1.

Aby uruchomić zapisywanie na dysk RAM, wyłącz zabezpieczenie przed zapisywaniem przy użyciu programu HP Web Jetadmin.

2.

Aby usunąć komunikat z wyświetlacza, naciśnij HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania.

Zapoznaj się z częścią HP Web Jetadmin, aby uzyskać dodatkowe informacje.
Dziennik zdarzeń pusty
Na panelu sterowania wybrano opcję POKAŻ DZIENNIK ZDARZEŃ, a dziennik zdarzeń jest pusty.
Nie trzeba podejmować żadnych działań.
Inicjowanie
Ten komunikat pojawia się po włączeniu drukarki i rozpoczęciu inicjalizacji.
Nie trzeba podejmować żadnych działań.
Inicjowanie pamięci stałej
Komunikat pojawia się po włączeniu drukarki w celu przekazania informacji o inicjalizacji pamięci trwałej.
Nie trzeba podejmować żadnych działań.
Kalibracja…
Drukarka przeprowadza kalibrację.
Nie trzeba podejmować żadnych działań.
KOD BŁĘDU CRC
Wystąpił błąd podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
1.

Zainstaluj ponownie oprogramowanie sprzętowe.

2.

Jeżeli problem powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP.

Ładowanie programu X
wyświetlany na zmianę z komunikatem
NIE WYŁĄCZAĆ ZASILANIA
Programy i czcionki mogą być przechowywane w systemie plików drukarki i są ładowane do pamięci RAM po włączeniu drukarki. Numer X oznacza numer kolejny wskazujący na aktualnie ładowany program.
Dotyczy tylko drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series.
Nie trzeba podejmować żadnych działań.
MATERIAŁY INNEGO PRODUCENTA W UŻYCIU
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Gotowość
Drukarka wykryła, że zainstalowano materiał, który nie jest produktem firmy HP i został naciśnięty HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania (ignorowanie).
Jeśli materiał został zakupiony jako produkt firmy HP, odwiedź witrynę www.hp.com/go/anticounterfeit.
Naprawy wszelkich usterek spowodowanych użyciem materiałów innego producenta nie podlegają gwarancji HP.
MATERIAŁY PRODUCENTA INNEGO NIŻ HP
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Aby uzyskać pomoc, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 question Komunikaty panelu sterowania
Zainstalowano nowe materiały eksploatacyjne, które nie są produktem firmy HP. Komunikat ten jest wyświetlany do momentu instalacji materiałów eksploatacyjnych firmy HP lub naciśnięcia przycisku HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania.
Jeśli materiał został zakupiony jako produkt firmy HP, odwiedź witrynę www.hp.com/go/anticounterfeit.
Naprawy wszelkich usterek spowodowanych użyciem materiałów innego producenta nie podlegają gwarancji HP.
Aby kontynuować drukowanie, naciśnij HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania.
NIEWŁAŚCIWA KASETA – <KOLOR>
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Aby uzyskać pomoc, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 question Komunikaty panelu sterowania
Kaseta kolorowa została zainstalowana w niewłaściwym gnieździe.
Aby uzyskać pomoc, naciśnij HP 3000 3600 3800 question Komunikaty panelu sterowania.
lub
Zapoznaj się z częścią Wymiana kaset drukujących, aby uzyskać dodatkowe informacje.
Niewłaściwe
Numer PIN jest nieprawidłowy.
Skontaktuj się z administratorem sieci.
NIEWŁAŚCIWE MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
Aby sprawdzić stan, naciśnij HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania
Co najmniej dwie kasety drukujące zostały zainstalowane w niewłaściwym gnieździe.
Aby uzyskać pomoc, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 question Komunikaty panelu sterowania.
lub
Zapoznaj się z częścią Wymiana materiałów eksploatacyjnych i części, aby uzyskać dodatkowe informacje.
NIEZGODNY FORMAT W PODAJNIKU XX
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Gotowość
Do podajnika załadowano materiał innego formatu niż ten dla jakiego został skonfigurowany. Drukowanie można kontynuować jedynie z innych podajników.
1.

Upewnij się, że ograniczniki są prawidłowo ustawione.

2.

Ustaw podajnik na prawidłowy format papieru w menu OBSŁUGA PAPIERU.

NIEZGODNY TYP W PODAJNIKU XX
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Gotowość
Do podajnika załadowano materiał innego typu niż ten dla jakiego został skonfigurowany. Drukowanie można kontynuować jedynie z innych podajników.
Ustaw podajnik na prawidłowy rodzaj materiału w menu OBSŁUGA PAPIERU.
Odbieranie aktualizacji
Przeprowadzana jest aktualizacja oprogramowania sprzętowego.
Nie wyłączaj drukarki, dopóki nie powróci do stanu Gotowość.
ODEBRANO DANE
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Gotowość
Drukarka otrzymała dane i czeka na wysunięcie strony. Komunikat zniknie po otrzymaniu przez drukarkę następnego pliku.
Drukarka wstrzymała pracę.
Aby kontynuować w sytuacji, gdy drukarka czeka na wysunięcie strony, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania.
Aby kontynuować w sytuacji, gdy drukarka wstrzymała pracę, naciśnij Stop.
ODŁĄCZONO URZĄDZENIE USB X
Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series.
Dodatkowe urządzenie pamięci USB zostało usunięte, gdy drukarka była włączona.
1.

Wyłącz drukarkę.

2.

Aby dalej korzystać z dodatkowego urządzenia pamięci USB, zainstaluj je ponownie.

3.

Włącz drukarkę.

OGRANICZENIE WYDRUKU W KOLORZE
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Gotowość
Ten komunikat pojawia się tylko w przypadku drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series.
HP Color LaserJet 3000: Drukarkę ustawiono na wydruk tylko z użyciem czarnego tuszu, ale zadanie wymaga drukowania w kolorze.
HP Color LaserJet 3800: Komunikat ten pojawia się, gdy wybranym ustawieniem drukarki jest KOLOR, JEŚLI DOZWOLONY, a użytkownik lub wykorzystywany program nie ma uprawnień do drukowania w kolorze.
HP Color LaserJet 3000: Włącz drukowanie w kolorze w menu USTAWIENIA SYSTEMOWE. Ustaw OGRANICZ UŻYCIE KOLORU na WŁĄCZ KOLOR.
HP Color LaserJet 3800: Poproś administratora o ustawienie uprawnień dla użytkownika lub programu, co umożliwi wydruk w kolorze.
OPER. OBECNIE NIEDOST. DLA POD. X
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Niedoz. form. pod. KAŻDY FORM/DOW.NIEST
Podjęto próbę ustawienia rejestracji dla dupleksera skonfigurowanego dla opcji KAŻDY FORMAT lub DOWOLNY UŻYTKOWNIKA. W przypadku ustawienia formatu podajnika na jedną z tych opcji, rejestracja dupleksera nie jest dostępna.
Zmień ustawienie formatu dla podajnika.
OPERACJA NA PLIKU NA DYSKU RAM NIE POWIODŁA SIĘ
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Gotowość
Aby usunąć, naciśnij HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania
Dotyczy tylko drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series.
Drukarka przyjęła polecenie systemowe plików PJL, które próbuje przeprowadzić nielogiczną operację (na przykład pobrać plik do nieistniejącego katalogu).
1.

Można kontynuować drukowanie.

2.

Aby usunąć komunikat z wyświetlacza, naciśnij HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania.

3.

Jeżeli komunikat powtarza się, może to oznaczać problem oprogramowania.

OPERACJA NA PLIKU W PAMIĘCI USB NIE POWIODŁA SIĘ
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Gotowość
Aby usunąć, naciśnij HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania
Dotyczy tylko drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series.
Drukarka przyjęła polecenie systemowe plików PJL, które próbuje przeprowadzić nielogiczną operację (na przykład pobrać plik do nieistniejącego katalogu).
1.

Można kontynuować drukowanie.

2.

Aby usunąć komunikat z wyświetlacza, naciśnij HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania.

3.

Jeżeli komunikat powtarza się, może to oznaczać problem oprogramowania.

ORYGINALNE MATERIAŁY EKSPL. HP ZAPROJEKTOWANE DLA <PROD>
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Gotowość
Te oryginalne materiały eksploatacyjne HP nie są przeznaczone do tej drukarki i nie są przez nią obsługiwane. Drukarka może drukować na tych materiałach, ale jakość wydruku może zostać obniżona.
Wymień materiały na oryginalne materiały eksploatacyjne HP, przeznaczone do tej drukarki.
Pamięć USB <X> – inicjacja
Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series.
Trwa inicjowanie urządzenia pamięci USB.
Nie trzeba podejmować żadnych działań.
Pamięć USB <X> nie działa
Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series.
Urządzenie pamięci USB nie działa.
Wymień urządzenie pamięci USB.
PAMIĘĆ USB ZABEZPIECZONA PRZED ZAPISEM
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Gotowość
Aby usunąć, naciśnij HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania
Dotyczy tylko drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series.
System plików jest zabezpieczony i nie można w nim zapisywać plików.
1.

Aby uruchomić zapisywanie na urządzenie pamięci, wyłącz zabezpieczenie przed zapisywaniem przy użyciu programu HP Web Jetadmin.

2.

Aby usunąć komunikat z wyświetlacza, wyłącz drukarkę i włącz ją ponownie.

Zapoznaj się z częścią HP Web Jetadmin, aby uzyskać dodatkowe informacje.
Podajnik X <TYP> <FORMAT>
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Aby zmienić format lub typ, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania
Drukarka zgłosiła aktualną konfigurację podajnika X.
Nie trzeba podejmować żadnych działań.
Aby usunąć komunikat, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow return Komunikaty panelu sterowania.
Aby zmienić typ lub format, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania.
Zapoznaj się z częścią Konfiguracja podajników, aby uzyskać dodatkowe informacje.
PODAJNIK XX OTWARTY
Aby uzyskać pomoc, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 question Komunikaty panelu sterowania
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Gotowość
Podajnik jest otwarty, ale drukowanie może być kontynuowane.
Zamknij podajnik.
PODAJNIK XX OTWARTY LUB PUSTY
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Gotowość
Podajnik jest otwarty lub pusty, ale bieżące zadanie drukowania nie wymaga tego podajnika.
Zamknij lub załaduj podajnik.
PODAJNIK XX PUSTY <RODZAJ> <FORMAT>
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Gotowość
Podajnik jest pusty, ale aktualne zadanie druku nie wymaga tego podajnika.
Załaduj podajnik. Ten komunikat wskazuje rodzaj i format materiałów, dla jakich jest aktualnie skonfigurowany podajnik.
PODAWANIE RĘCZNE <TYP> <FORMAT>
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Aby kontynuować, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania
W podajniku 1 znajdują się materiały, ale wysłane zadanie wymaga ich specyficznego rodzaju i formatu, który nie jest aktualnie dostępny.
Aby drukować z podajnika, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania.
lub
Aby uzyskać pomoc, naciśnij HP 3000 3600 3800 question Komunikaty panelu sterowania.
lub
Zapoznaj się z częścią Konfiguracja podajników, aby uzyskać dodatkowe informacje.
PODAWANIE RĘCZNE <TYP> <FORMAT>
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Aby uzyskać pomoc, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 question Komunikaty panelu sterowania
Pojemnik 1 jest pusty i nie są dostępne inne podajniki.
Załaduj materiały do podajnika 1 i naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania, aby kontynuować.
Aby uzyskać pomoc, naciśnij HP 3000 3600 3800 question Komunikaty panelu sterowania.
lub
Zapoznaj się z częścią Konfiguracja podajników, aby uzyskać dodatkowe informacje.
PODAWANIE RĘCZNE <TYP> <FORMAT>
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Aby użyć innego podajnika, naciśnij HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania
W podajniku 1 nie ma materiałów, a zadanie drukowania wymaga ich określonego typu i formatu, który jest dostępny w innym podajniku.
Aby drukować z innego podajnika, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania. Zapoznaj się z częścią Konfiguracja podajników, aby uzyskać dodatkowe informacje.
lub
Aby uzyskać pomoc, naciśnij HP 3000 3600 3800 question Komunikaty panelu sterowania.
POSTĘP CZYSZCZENIA DYSKU: X%
wyświetlany na zmianę z komunikatem
NIE WYŁĄCZAĆ ZASILANIA
Pamięć dysku jest czyszczona. Proces ten może potrwać do jednej godziny. W tym czasie nie można przeprowadzać żadnych zadań drukowania.
Nie wyłączaj drukarki. Poczekaj na zakończenie procesu.
Po zakończeniu procesu czyszczenia drukarka uruchomi się ponownie w sposób automatyczny.
POSTĘP FORMATOWANIA DYSKU: X%
wyświetlany na zmianę z komunikatem
NIE WYŁĄCZAĆ ZASILANIA
Pamięć dysku jest czyszczona. Proces ten może potrwać do jednej godziny. W tym czasie nie można przeprowadzać żadnych zadań drukowania.
Nie wyłączaj drukarki. Poczekaj na zakończenie procesu.
Po zakończeniu procesu czyszczenia drukarka uruchomi się ponownie w sposób automatyczny.
Prześlij ponownie aktualizację
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego nie powiodła się.
Spróbuj ponownie.
Przetwarzanie…
Drukarka przetwarza zadanie, ale jeszcze nie pobiera arkuszy. Kiedy rozpocznie się pobieranie arkuszy, ten komunikat zostanie zastąpiony komunikatem wskazującym, z którego podajnika jest pobierany papier.
Nie trzeba podejmować żadnych działań.
Przetwarzanie… z podajnika <X>
Drukarka wykonuje zadanie ze wskazanego podajnika.
Nie trzeba podejmować żadnych działań.
PRZETWARZANIE ZADANIA DUPLEKSERA
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Nie wyjmuj papieru przed zak. drukow.
W trakcie drukowania dwustronnego papier pojawia się na krótką chwilę przed jego ponownym pobraniem przez drukarkę.
Nie podnoś stron, dopóki nie znajdą się w pojemniku wyjściowym.
Przywracanie…
Drukarka przywraca ustawienia.
Nie trzeba podejmować żadnych działań.
Przywracanie ustawień fabrycznych
Drukarka przywraca ustawienia fabryczne.
Nie trzeba podejmować żadnych działań.
Silnik obracający
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Aby wyjść, naciśnij przycisk STOP
Drukarka przeprowadza test silnika.
Aby przerwać test, naciśnij przycisk Stop.
Silnik obracający – <KOLOR>
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Aby wyjść, naciśnij przycisk STOP
Drukarka wykonuje test elementów, a wybranym elementem jest Silnik kasety – <kolor>.
Aby przerwać test, naciśnij przycisk Stop.
Sprawdzanie drukarki
Mechanizm przeprowadza test wewnętrzny.
Nie trzeba podejmować żadnych działań.
Sprawdzanie ścieżki papieru
Mechanizm szuka zaciętego papieru, obracając wałkami.
Nie trzeba podejmować żadnych działań.
STANDARDOWY GÓRNY PODAJNIK PEŁEN
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Usuń papier z pojemnika
Podajnik wyjściowy jest pełen. Drukowanie nie może być kontynuowane.
Opróżnij podajnik wyjściowy. Drukowanie zostanie wznowione automatycznie.
STOS WYJŚCIOWY PODAWANIA RĘCZNEGO
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania, aby drukować na odwrocie
Została wydrukowana pierwsza część zadania ręcznego drukowania dwustronnego, a drukarka czeka na umieszczenie stosu wydruków.
Wyjmij stos wydruków z pojemnika wyjściowego i włóż go ponownie do pojemnika 1, aby wydrukować drugą stronę zadania druku dwustronnego. Aby kontynuować, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania. Zapoznaj się z częścią Ręczne drukowanie dwustronne, aby uzyskać dodatkowe informacje.
SYSTEM PLIKÓW DYSKU RAM PRZEPEŁNIONY
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Gotowość
Aby usunąć, naciśnij HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania
Dotyczy tylko drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series.
Drukarka przyjęła polecenie systemowe plików PJL przechowania jakiejś pozycji w systemie plików, ale system plików jest pełny.
1.

Przy pomocy oprogramowania HP Web Jetadmin usuń pliki z pamięci dysku RAM i spróbuj ponownie.

2.

Aby usunąć komunikat z wyświetlacza, naciśnij HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania.

Zapoznaj się z częścią HP Web Jetadmin, aby uzyskać dodatkowe informacje.
SYSTEM PLIKÓW PAMIĘCI USB PRZEPEŁNIONY
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Gotowość
Aby usunąć, naciśnij HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania
Dotyczy tylko drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series.
Drukarka przyjęła polecenie systemowe plików PJL, które jest nieudaną próbą przechowania jakiejś pozycji w systemie plików, ponieważ system plików jest pełny.
1.

Przy pomocy oprogramowania HP Web Jetadmin usuń pliki z urządzenia pamięci i spróbuj ponownie.

2.

Aby usunąć komunikat z wyświetlacza, naciśnij HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania.

Zapoznaj się z częścią HP Web Jetadmin, aby uzyskać dodatkowe informacje.
ŚCIEŻKA PAPIERU ZACIĘCIE ZA PRZEDNIĄ POKRYWĄ
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Aby uzyskać pomoc, naciśnij HP 3000 3600 3800 question Komunikaty panelu sterowania
Na ścieżce drukowania znajduje się zacięty papier.
Otwórz przednie drzwiczki i usuń wszystkie zacięte arkusze.
Tworzenie…STRONA CZYSZCZĄCA
Drukarka generuje stronę czyszczenia. Po wydrukowaniu strony czyszczącej drukarka powróci do stanu Gotowość.
1.

Załaduj stronę czyszczącą do podajnika 1

2.

Naciśnij przycisk Menu.

3.

Wybierz JAKOŚĆ DRUKU, a następnie naciśnij HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania.

4.

Wybierz URUCHOM STRONĘ CZYSZCZĄCĄ, a następnie naciśnij HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania.

Uaktualnianie
Przeprowadzana jest aktualizacja oprogramowania sprzętowego.
Nie trzeba podejmować żadnych działań. Nie wyłączaj drukarki.
Ustawienia zachowane
Pozycje wybrane w menu zostały zachowane.
Nie trzeba podejmować żadnych działań.
UŻYJ PODAJNIKA X <TYP> <FORMAT>
Drukarka oferuje wybór różnych materiałów, które można wykorzystać w zadaniu drukowania.
1.

Użyj przycisku HP 3000 3600 3800 arrow up Komunikaty panelu sterowania i HP 3000 3600 3800 arrow down Komunikaty panelu sterowania, aby podświetlić inny format lub rodzaj, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania, aby wybrać format lub typ.

2.

Aby powrócić do poprzednich ustawień rozmiaru lub rodzaju, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow return Komunikaty panelu sterowania.

Zapoznaj się z częścią Konfiguracja podajników, aby uzyskać dodatkowe informacje.
Włączony tryb uśpienia
Drukarka znajduje się w trybie uśpienia. Naciśnięcie dowolnego klawisza lub odebranie danych przez drukarkę powoduje wyjście z trybu uśpienia.
Nie trzeba podejmować żadnych działań. Drukarka automatycznie wyjdzie z trybu uśpienia.
Wstrzymane
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Aby powrócić do Gotowości, naciśnij przycisk STOP
Drukarka wstrzymała pracę.
Aby wznowić drukowanie, naciśnij przycisk Stop.
WSUŃ LUB ZAMKNIJ PODAJNIK XX
Podajnik jest otwarty, a drukarka próbuje drukować z innego podajnika.
Zamknij wskazany podajnik, aby drukowanie mogło być kontynuowane.
W użyciu nieprawidłowy materiał
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Gotowość
Drukarka wykryła, że zainstalowano materiał, który nie jest produktem firmy HP  i został naciśnięty przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania (ignorowanie).
Jeśli materiał został zakupiony jako produkt firmy HP, odwiedź witrynę www.hp.com/go/anticounterfeit.
Naprawy wszelkich usterek spowodowanych użyciem materiałów innego producenta nie podlegają gwarancji HP .
WYBRANY JĘZYK JEST NIEDOSTĘPNY
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Aby kontynuować, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania
Drukarka przyjęła żądanie języka, który nie istnieje w drukarce. Zadanie zostało anulowane i nie są drukowane żadne strony.
1.

Aby kontynuować, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania.

2.

Spróbuj użyć innego sterownika.

HP 3000 3600 3800 note Komunikaty panelu sterowania Uwaga

W przypadku drukarek HP Color LaserJet 3600 Series konieczne jest zastosowanie specjalnie dla nich przeznaczonego sterownika.

WYJMIJ PRZYNAJMNIEJ JEDNĄ KASETĘ DRUKUJĄCĄ
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Aby wyjść, naciśnij przycisk STOP
Drukarka przeprowadza wyłączanie sprawdzania kasety lub test elementów.
Wyjmij jedną kasetę drukującą.
Po zakończeniu testu ponownie zainstaluj kasetę drukującą.
WYJMIJ WSZYSTKIE KASETY DRUKUJĄCE
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Aby wyjść, naciśnij przycisk STOP
Drukarka przeprowadza test elementów.
Wyjmij wszystkie kasety drukujące.
Po zakończeniu czynności diagnostycznych przeinstaluj wszystkie kasety drukujące.
Wykonywanie… TEST ŚCIEŻKI PAPIERU
Drukarka przeprowadza test ścieżki papieru.
Nie trzeba podejmować żadnych działań.
WYMIEŃ KASETĘ – <KOLOR>
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Aby kontynuować, naciśnij HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania.
Zbliża się koniec terminu trwałości kasety drukującej, a wybrana wartość ustawienia WYMIEŃ MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE w podmenu USTAWIENIA SYSTEMOWE to ZATRZYMAJ PRZY MAŁEJ ILOŚCI. Aby zignorować, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania.
1.

Zamów kasetę drukującą.

2.

Aby kontynuować, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania.

lub
Aby uzyskać pomoc, naciśnij HP 3000 3600 3800 question Komunikaty panelu sterowania.
Zapoznaj się z częścią Akcesoria i materiały eksploatacyjne, aby uzyskać dodatkowe informacje.
WYMIEŃ KASETĘ – <KOLOR>
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Aby uzyskać pomoc, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 question Komunikaty panelu sterowania
Okres trwałości kasety drukującej zakończył się. Do wymiany kasety drukowanie nie będzie przeprowadzane.
Aby uzyskać pomoc, naciśnij HP 3000 3600 3800 question Komunikaty panelu sterowania.
Zapoznaj się z sekcją Wymiana kaset drukujących lub Wymiana materiałów eksploatacyjnych i części, aby uzyskać dodatkowe informacje.
Zapoznaj się z częścią Akcesoria i materiały eksploatacyjne, aby uzyskać dodatkowe informacje.
WYMIEŃ MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Aby kontynuować, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania
Niski poziom co najmniej jednego z materiałów eksploatacyjnych, a wybrana wartość ustawienia WYMIEŃ MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE w menu USTAWIENIA SYSTEMOWE to ZATRZYMAJ PRZY MAŁEJ ILOŚCI.
1.

Naciśnij przycisk Menu, aby przejść do menu STAN MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH w celu sprawdzenia, który z materiałów należy zamówić.

2.

Zamów te materiały eksploatacyjne.

3.

Aby kontynuować drukowanie, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania.

Zapoznaj się z częścią Akcesoria i materiały eksploatacyjne, aby uzyskać dodatkowe informacje.
WYMIEŃ MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Aby sprawdzić stan, naciśnij HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania
Co najmniej dwie kasety drukujące wyczerpały się i konieczna jest ich wymiana.
1.

Aby sprawdzić, który z materiałów należy wymienić, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania.

2.

Aby uzyskać pomoc, naciśnij HP 3000 3600 3800 question Komunikaty panelu sterowania.

Zapoznaj się z częścią Wymiana materiałów eksploatacyjnych i części, aby uzyskać dodatkowe informacje.
Zapoznaj się z częścią Akcesoria i materiały eksploatacyjne, aby uzyskać dodatkowe informacje.
WYMIEŃ MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
Opcja ignor. aktyw.
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Gotowość
Co najmniej jedna kaseta wyczerpała się, ale drukowanie może być kontynuowane. Mogą wystąpić problemy z jakością druku.
1.

Aby sprawdzić, który z materiałów należy zamówić, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania.

2.

Zamów te materiały.

Zapoznaj się z częścią Akcesoria i materiały eksploatacyjne, aby uzyskać dodatkowe informacje.
WYMIEŃ MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
Tylko czarny
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Gotowość
Co najmniej jedna kaseta z kolorowym tonerem wyczerpała się. Drukowanie można kontynuować, ale wykorzystywana będzie tylko kaseta z czarnym tonerem.
1.

Aby sprawdzić, który z materiałów należy zamówić, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania.

2.

Zamów te materiały.

Zapoznaj się z częścią Akcesoria i materiały eksploatacyjne, aby uzyskać dodatkowe informacje.
Zainstalowano oryginalne materiały ekspl. HP
Została zainstalowana nowa kaseta HP. Po upłynięciu ok. 10 sekund drukarka powraca do stanu Gotowość.
Nie trzeba podejmować żadnych działań.
ZAINSTALUJ KASETĘ – <KOLOROWĄ>
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Aby uzyskać pomoc, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 question Komunikaty panelu sterowania
Kaseta drukująca nie jest zainstalowana w drukarce lub jest zainstalowana niewłaściwie.
Aby uzyskać pomoc, naciśnij HP 3000 3600 3800 question Komunikaty panelu sterowania.
lub
Zapoznaj się z częścią Wymiana kaset drukujących, aby uzyskać dodatkowe informacje.
ZAINSTALUJ MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
Aby sprawdzić stan, naciśnij HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania
Brakuje co najmniej dwóch kaset drukujących.
Zainstaluj brakujące kasety drukujące.
Aby uzyskać pomoc, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 question Komunikaty panelu sterowania.
lub
Zapoznaj się z częścią Wskazówki dotyczące wymiany materiałów eksploatacyjnych, aby uzyskać dodatkowe informacje.
ZAINSTALUJ UTRWALACZ
Aby uzyskać pomoc, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 question Komunikaty panelu sterowania
Utrwalacz nie jest zainstalowany w drukarce lub jest zainstalowany niewłaściwie.
Aby uzyskać pomoc, naciśnij HP 3000 3600 3800 question Komunikaty panelu sterowania.
lub
Skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta firmy HP lub autoryzowanym punktem serwisowym firmy HP.
ZAŁADUJ PODAJNIK X <TYP> <FORMAT>
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Aby uzyskać pomoc, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 question Komunikaty panelu sterowania
Podajnik X jest pusty lub skonfigurowany dla innego rodzaju i formatu nośnika, niż nośnik określony dla tego zadania. Nie ma innego dostępnego podajnika.
Aby uzyskać pomoc, naciśnij HP 3000 3600 3800 question Komunikaty panelu sterowania.
lub
Zapoznaj się z częścią Konfiguracja podajników, aby uzyskać dodatkowe informacje.
ZAŁADUJ PODAJNIK X <TYP> <FORMAT>
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Aby użyć innego podajnika, naciśnij HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania
Podajnik X jest pusty lub skonfigurowany dla innego rodzaju i formatu nośnika, niż nośnik określony dla tego zadania.
Aby uzyskać pomoc, naciśnij HP 3000 3600 3800 question Komunikaty panelu sterowania.
lub
Aby drukować z innego podajnika, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania. Zapoznaj się z częścią Konfiguracja podajników, aby uzyskać dodatkowe informacje.
ZA MAŁO PAMIĘCI DO ZAŁADOWANIA CZCIONEK/DANYCH
Komunikat ten wyświetlany jest na zmianę z nazwą urządzenia pamięci. Urządzenie pamięci nie posiada wystarczającej ilości pamięci do załadowania czcionek lub innych danych.
Aby kontynuować drukowanie bez użycia danych, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania.
Aby rozwiązać ten problem zwiększ ilość pamięci dla urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 question Komunikaty panelu sterowania.
ZAMKNIJ GÓRNĄ POKRYWĘ I PRZEDNIE DRZWICZKI
Należy zamknąć górną pokrywę i przednie drzwiczki.
Zamknij górną pokrywę i przednie drzwiczki.
ZAMÓW KASETĘ – <KOLOR>
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Gotowość
Okres trwałości określonej kasety drukującej kończy się. Drukarka jest w stanie gotowości i będzie kontynuować drukowanie szacunkowej ilości stron.
Zamów określoną kasetę drukującą. Drukowanie można kontynuować, aż do osiągnięcia stanu WYMIEŃ KASETĘ – <KOLOR>.
HP 3000 3600 3800 note Komunikaty panelu sterowania Uwaga

Szacunkowa liczba pozostałych stron oparta jest na zgromadzonych danych dotyczących pokrycia strony tym kolorem.

Zapoznaj się z częścią Akcesoria i materiały eksploatacyjne, aby uzyskać dodatkowe informacje.
HP 3000 3600 3800 note Komunikaty panelu sterowania Uwaga

Aby nie dopuścić do pojawienia się tego komunikatu, w menu USTAWIENIA SYSTEMOWE ustaw wartość opcji ZAMÓW PRZEZ na 0%.

ZAMÓW MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Gotowość
Niski poziom kilku materiałów eksploatacyjnych.
1.

Aby sprawdzić, który z materiałów należy zamówić, naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Komunikaty panelu sterowania.

2.

Zamów te materiały eksploatacyjne. Drukowanie można kontynuować, aż do osiągnięcia stanu WYMIEŃ MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE.

lub
Aby uzyskać pomoc, naciśnij HP 3000 3600 3800 question Komunikaty panelu sterowania.
Zapoznaj się z częścią Akcesoria i materiały eksploatacyjne, aby uzyskać dodatkowe informacje.
ZŁE PODŁĄCZENIE DUPLEKSERA
wyświetlany na zmianę z komunikatem
Aby kontynuować, wyłącz, a następnie włącz
Duplekser nie został prawidłowo zainstalowany.
Wyłącz i ponownie włącz drukarkę, aby kontynuować.
Żądanie przyjęte, proszę czekać
Drukarka przyjęła zadanie wydrukowania strony wewnętrznej, ale przed jej wydrukowaniem należy zakończyć drukowanie aktualnego zadania.
Nie trzeba podejmować żadnych działań.
HP 3000 3600 3800 Komunikaty panelu sterowania