Sterowniki drukarki HP Color LaserJet 3600 Series

Sterowniki drukarki HP Color LaserJet 3600 Series


Drukarka HP Color LaserJet 3600 Series używa języka HP JetReady 4.2 PDL (Page Description Language – język opisu stron), który jest opartym na hoście językiem drukarki. Język HP JetReady 4.2 używa połączenia wydajności komputera i drukarki do odwzorowania wydrukowanej strony w systemie Windows lub na komputerze Macintosh. Język HP JetReady 4.2 przesyła wstępnie odwzorowane strony z komputera hosta do drukarki i przesyła do drukarki instrukcje konwersji stron na dane do wydrukowania.

Sterownik HP JetReady 4.2 PDL jest dostępny na dysku instalacyjnym CD dla następujących systemów operacyjnych:

Windows 98, Windows Me

Windows 2000

Windows XP (32-bitowy i 64-bitowy)

Windows Server 2003 (32-bitowy i 64-bitowy)

Macintosh OS X v10.2 lub nowszy

HP 3000 3600 3800 note Sterowniki drukarki HP Color LaserJet 3600 Series Uwaga

Nie wszystkie funkcje drukarki są dostępne ze wszystkich sterowników lub systemów operacyjnych.

Jeżeli podczas instalacji oprogramowania system nie sprawdza automatycznie, czy w Internecie dostępne są najnowsze sterowniki, należy pobrać je z witryny www.hp.com/go/clj3600_software.

HP 3000 3600 3800 Sterowniki drukarki HP Color LaserJet 3600 Series