Otwieranie sterowników drukarki

Otwieranie sterowników drukarkiSystem operacyjny
Aby zmienić ustawienia wszystkich zleceń drukowania do zamknięcia programu
Aby zmienić ustawienia domyślne wszystkich zleceń drukowania
Aby zmienić ustawienia konfiguracji produktu
Windows 98 i Me
1.

W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

2.

Wybierz sterownik, a następnie kliknij przycisk Właściwości.

Poszczególne czynności można wykonać również w inny sposób, lecz przedstawiona procedura jest najbardziej popularna.
1.

Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki.

2.

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sterownika, a następnie wybierz polecenie Właściwości.

1.

Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki.

2.

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sterownika, a następnie wybierz polecenie Właściwości.

3.

Kliknij kartę Konfiguruj.

Windows 2000, XP i Server 2003
1.

W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

2.

Wybierz sterownik, a następnie kliknij Właściwości lub Preferencje.

Poszczególne czynności można wykonać również w inny sposób, lecz przedstawiona procedura jest najbardziej popularna.
1.

Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki lub Drukarki i faksy.

2.

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sterownika, a następnie wybierz polecenie Preferencje drukowania.

1.

Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki lub Drukarki i faksy.

2.

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sterownika, a następnie wybierz polecenie Właściwości.

3.

Kliknij kartę Ustawienia urządzenia.

Mac OS 9.1 lub nowszy
(Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series)
1.

W menu Plik wybierz polecenie Drukuj.

2.

Zmień żądane ustawienia za pomocą różnych menu rozwijanych.

1.

W menu Plik wybierz polecenie Drukuj.

2.

Po wprowadzeniu zmian w menu rozwijanym kliknij Zachowaj ustawienia.

1.

Na biurku puknij znaczek drukarki.

2.

W menu Printing (Drukowanie) puknij polecenie Change Setup (Zmień konfigurację).

System Mac OS X 10.2 lub 10.3
1.

W menu Plik wybierz polecenie Drukuj.

2.

Zmień żądane ustawienia za pomocą różnych menu rozwijanych.

1.

W menu Plik wybierz polecenie Drukuj.

2.

Zmień żądane ustawienia za pomocą różnych menu rozwijanych.

3.

Puknij opcję Save as (Zapisz jako) w menu rozwijanym Presets (Wstępne ustawienia), a następnie wpisz nazwę dla wstępnego ustawienia.

Ustawienia te zostaną zachowane w menu Presets (Wstępne ustawienia). Aby korzystać z nowych ustawień, wybieraj opcję ustawień zaprogramowanych za każdym razem po otwarciu programu lub przed drukowaniem.
1.

Przejdź do menu Go (Idź) w programie Finder (Lokalizator), puknij opcję Applications (Aplikacje).

2.

Otwórz kolejno Utilities (Narzędzia), Print Center (Centrum drukowania) (Mac OS X 10.2) lub Printer Setup Utility (Narzędzie konfiguracji drukarki) (Mac OS X 10.3).

3.

Puknij kolejkę drukowania.

4.

W menu Printers (Drukarki) puknij polecenie Show Info (Pokaż informacje).

5.

Puknij menu Installable Options (Opcje instalacyjne).

HP 3000 3600 3800 note Otwieranie sterowników drukarki Uwaga

Ustawienia konfiguracji mogą być niedostępne w trybie klasycznym.

HP 3000 3600 3800 Otwieranie sterowników drukarki