HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin


HP Web Jetadmin jest narzędziem do zarządzania drukarkami podłączonymi do serwera druku HP Jetdirect w sieci intranet, działającym w oparciu o przeglądarkę, które powinno być zainstalowane tylko na komputerze administratora.

Najnowszą wersję oprogramowania HP Web Jetadmin do pobrania oraz aktualną listę obsługiwanych systemów hostów można znaleźć pod adresem www.hp.com/go/webjetadmin.

Jeśli program HP Web Jetadmin został zainstalowany na serwerze głównym, dostęp do niego można uzyskać z dowolnego komputera, przy użyciu jednej z obsługiwanych przeglądarek internetowych (np. Microsoft Internet Explorer w wersji 4. x lub nowszej, bądź Netscape Navigator w wersji 4. x lub nowszej).

HP 3000 3600 3800 HP Web Jetadmin