Funkcje

Funkcje


Za pomocą wbudowanego serwera internetowego HP można wykonywać następujące zadania:

Przeglądanie informacji o stanie drukarki

Określanie pozostałego czasu eksploatacji wszystkich materiałów i zamawianie nowych

Przeglądanie i zmiana konfiguracji podajników

Przeglądanie i zmiana konfiguracji menu panelu sterowania drukarki

Przeglądanie i drukowanie wewnętrznych stron drukarki

Otrzymywanie pocztą e-mail powiadomienia o określonych zdarzeniach drukarki i materiałów eksploatacyjnych

Dodawanie lub zmienianie łącz do innych witryn internetowych

Ustawianie języka, w jakim będą wyświetlane strony wbudowanego serwera internetowego

Przeglądanie i zmiana konfiguracji sieciowej

Kontrola dostępu do funkcji drukowania w kolorze (tylko drukarka HP Color LaserJet 3000 Series)

Przeglądanie treści pomocy dla określonej drukarki i jej aktualnego stanu.

Pełne objaśnienie funkcji i funkcjonowania wbudowanego serwera internetowego znajduje się w sekcji Korzystanie z wbudowanego serwera internetowego.

HP 3000 3600 3800 Funkcje