HP Easy Printer Care

HP Easy Printer Care


Narzędzie HP Easy Printer Care jest służącym do wykonywania następujących zadań:

Sprawdzanie statusu drukarki

Sprawdzanie stanu zapasów

Ustawianie alarmów

Przeglądanie dokumentacji drukarki

Uzyskiwanie dostępu do narzędzi diagnostycznych i konserwacyjnych

Program HP Easy Printer Care można przeglądać tylko wtedy, gdy drukarka jest podłączona bezpośrednio do komputera lub do sieci. Aby można było korzystać z programu HP Easy Printer Care, wymagane jest przeprowadzenie pełnej instalacji oprogramowania drukarki.

HP 3000 3600 3800 HP Easy Printer Care