Aby ustawić monit o podawanie

Aby ustawić monit o podawanie


1.

Naciśnij przycisk Menu.

2.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Aby ustawić monit o podawanie, aby podświetlić pozycję KONFIGURACJA URZĄDZENIA, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby ustawić monit o podawanie.

3.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Aby ustawić monit o podawanie, aby podświetlić pozycję USTAWIENIA SYSTEMOWE, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby ustawić monit o podawanie.

4.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Aby ustawić monit o podawanie, aby podświetlić pozycję DZIAŁANIE PODAJNIKA, a następnie naciśnij przyciskHP 3000 3600 3800 check Aby ustawić monit o podawanie.

5.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Aby ustawić monit o podawanie, aby podświetlić pozycję KOMUNIKAT PODAWANIA RĘCZNEGO, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby ustawić monit o podawanie.

6.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow up Aby ustawić monit o podawanie lub HP 3000 3600 3800 arrow down Aby ustawić monit o podawanie, aby wybrać opcję ZAWSZE lub JEŚLI NIE ZAŁADOWANE.

7.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby ustawić monit o podawanie, aby zachować wybrane działanie, a następnie przycisk Menu, aby wrócić do stanu Gotowość.

HP 3000 3600 3800 Aby ustawić monit o podawanie