Aby ustawić funkcję Użyj żądanego podajnika

Aby ustawić funkcję Użyj żądanego podajnika


1.

Naciśnij przycisk Menu.

2.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Aby ustawić funkcję Użyj żądanego podajnika, aby podświetlić pozycję KONFIGURACJA URZĄDZENIA, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby ustawić funkcję Użyj żądanego podajnika.

3.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Aby ustawić funkcję Użyj żądanego podajnika, aby podświetlić pozycję USTAWIENIA SYSTEMOWE, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby ustawić funkcję Użyj żądanego podajnika.

4.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Aby ustawić funkcję Użyj żądanego podajnika, aby podświetlić pozycję DZIAŁANIE PODAJNIKA, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby ustawić funkcję Użyj żądanego podajnika.

5.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Aby ustawić funkcję Użyj żądanego podajnika, aby podświetlić pozycję UŻYJ INNEGO PODAJNIKA, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby ustawić funkcję Użyj żądanego podajnika.

6.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow up Aby ustawić funkcję Użyj żądanego podajnika lub HP 3000 3600 3800 arrow down Aby ustawić funkcję Użyj żądanego podajnika, aby wybrać opcję WŁ. lub WYŁ..

7.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby ustawić funkcję Użyj żądanego podajnika, aby zachować wybrane działanie, a następnie przycisk Menu, aby wrócić do stanu Gotowość.

HP 3000 3600 3800 Aby ustawić funkcję Użyj żądanego podajnika