Aby ustawić funkcję Monit formatu/typu

Aby ustawić funkcję Monit formatu/typu


1.

Naciśnij przycisk Menu.

2.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Aby ustawić funkcję Monit formatu/typu, aby podświetlić pozycję KONFIGURACJA URZĄDZENIA, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby ustawić funkcję Monit formatu/typu.

3.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Aby ustawić funkcję Monit formatu/typu, aby podświetlić pozycję USTAWIENIA SYSTEMOWE, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby ustawić funkcję Monit formatu/typu.

4.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Aby ustawić funkcję Monit formatu/typu, aby podświetlić pozycję DZIAŁANIE PODAJNIKA, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby ustawić funkcję Monit formatu/typu.

5.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Aby ustawić funkcję Monit formatu/typu, aby podświetlić pozycję MONIT FORMATU/TYPU, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby ustawić funkcję Monit formatu/typu.

6.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow up Aby ustawić funkcję Monit formatu/typu lub HP 3000 3600 3800 arrow down Aby ustawić funkcję Monit formatu/typu, aby wybrać opcję WYŚWIETLACZ lub NIE WYŚWIETLAJ.

7.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby ustawić funkcję Monit formatu/typu, aby zachować wybrane działanie, a następnie przycisk Menu, aby wrócić do stanu Gotowość.

HP 3000 3600 3800 Aby ustawić funkcję Monit formatu/typu