Aby ustawić funkcję Dupleks — Puste strony

Aby ustawić funkcję Dupleks — Puste strony


1.

Naciśnij przycisk Menu.

2.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Aby ustawić funkcję Dupleks — Puste strony, aby podświetlić pozycję KONFIGURACJA URZĄDZENIA, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby ustawić funkcję Dupleks — Puste strony.

3.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Aby ustawić funkcję Dupleks — Puste strony, aby podświetlić pozycję USTAWIENIA SYSTEMOWE, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby ustawić funkcję Dupleks — Puste strony.

4.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Aby ustawić funkcję Dupleks — Puste strony, aby podświetlić pozycję DZIAŁANIE PODAJNIKA, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby ustawić funkcję Dupleks — Puste strony.

5.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Aby ustawić funkcję Dupleks — Puste strony, aby podświetlić pozycję DUPLEKS – PUSTE STRONY, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby ustawić funkcję Dupleks — Puste strony.

6.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow up Aby ustawić funkcję Dupleks — Puste strony lub HP 3000 3600 3800 arrow down Aby ustawić funkcję Dupleks — Puste strony, aby wybrać opcję AUTO lub TAK.

7.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby ustawić funkcję Dupleks — Puste strony, aby zachować wybrane działanie, a następnie przycisk Menu, aby wrócić do stanu Gotowość.

HP 3000 3600 3800 Aby ustawić funkcję Dupleks — Puste strony