Menu działania podajników

Menu działania podajników


Menu DZIAŁANIE PODAJNIKA określa dwie definiowane przez użytkownika opcje:

UŻYJ ŻĄDANEGO PODAJNIKA: Wybierz WYŁĄCZNIE (ustawienie domyślne), aby drukarka nie wybierała automatycznie innego podajnika, jeśli wybrano do używania określony podajnik. Wybierz PIERWSZY, aby umożliwić drukarce pobranie papieru z innego podajnika, jeśli określony podajnik jest już pusty.

KOMUNIKAT PODAWANIA RĘCZNEGO: Jeśli wybrane zostanie ZAWSZE (wartość domyślna), system zawsze wyświetli monit przed pobraniem z podajnika wielofunkcyjnego. Jeśli wybrana zostanie opcja JEŚLI NIE ZAŁADOWANE, system wyświetli monit tylko jeśli podajnik wielofunkcyjny jest pusty lub gdy jest skonfigurowany dla innego typu lub rozmiaru.

WYBÓR MODELU OBSŁUGI PAPIERU: Jeśli wybrana zostanie opcja WŁ. (wartość domyślna), drukarka zastosuje fabryczne wybieranie papieru. Wybierz opcję WYŁ., aby umożliwić drukarce stosowanie wybierania papieru Adobe.

UŻYJ INNEGO PODAJNIKA. Po wybraniu opcji WŁ. (wartość domyślna), pojawia się komunikat informujący o potrzebie zmiany podajnika w przypadku, gdy wybrany podajnik jest nieodpowiedni. Po wybraniu opcji WYŁ. komunikat nie jest wyświetlany.

MONIT FORMATU/TYPU. Po wybraniu opcji WYŚWIETLACZ (wartość domyślna), wyświetlany jest komunikat potwierdzający format lub typ załadowany do podajnika natychmiast po jego załadowaniu. Po wybraniu opcji NIE WYŚWIETLAJ komunikat nie jest wyświetlany.

DUPLEKS – PUSTE STRONY. Po wybraniu opcji AUTO (wartość domyślna), drukarka nie odwraca pustych stron w urządzeniu do druku dwustronnego, co polepsza jej wydajność. Po wybraniu TAK urządzeniu do druku dwustronnego odwraca każdą stronę.

Sekcja ta zawiera informacje na następujące tematy:

HP 3000 3600 3800 Menu działania podajników