Aby ustawić jasność wyświetlacza

Aby ustawić jasność wyświetlacza


1.

Naciśnij przycisk Menu.

2.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Aby ustawić jasność wyświetlacza, aby podświetlić pozycję KONFIGURACJA URZĄDZENIA, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby ustawić jasność wyświetlacza.

3.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Aby ustawić jasność wyświetlacza, aby podświetlić pozycję USTAWIENIA SYSTEMOWE, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby ustawić jasność wyświetlacza.

4.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Aby ustawić jasność wyświetlacza, aby podświetlić pozycję JASNOŚĆ WYŚWIETLACZA, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby ustawić jasność wyświetlacza.

5.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow up Aby ustawić jasność wyświetlacza lub HP 3000 3600 3800 arrow down Aby ustawić jasność wyświetlacza, aby przejrzeć dostępne ustawienia, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby ustawić jasność wyświetlacza, aby wybrać odpowiednie ustawienie.

6.

Naciśnij Menu , aby powrócić do stanu Gotowość.

HP 3000 3600 3800 Aby ustawić jasność wyświetlacza