Funkcje Opóźnienie drzemki i Tryb drzemki

Funkcje Opóźnienie drzemki i Tryb drzemki


Funkcja OPÓŹNIENIE DRZEMKI określa długość czasu nieaktywności potrzebnego do przejścia drukarki do trybu drzemki, który zmniejsza zużycie energii. Można ustawić długość czasu przed przejściem drukarki do trybu drzemki jako jedno z następujących ustawień:

1 MINUTA

15 MINUT

30 MINUT (ustawienie domyślne)

45 MINUT

60 MINUT

90 MINUT

2 GODZINY

4 GODZINY

HP 3000 3600 3800 note Funkcje Opóźnienie drzemki i Tryb drzemki Uwaga

W trybie drzemki wyświetlacz drukarki przygasa. Tryb drzemki nie ma wpływu na czas rozgrzewania się drukarki, o ile drukarka nie pozostawała w tym trybie więcej niż 8 godzin.

Sekcja ta zawiera informacje na następujące tematy:

HP 3000 3600 3800 Funkcje Opóźnienie drzemki i Tryb drzemki