Aby ustawić język

Aby ustawić język


1.

Naciśnij przycisk Menu.

2.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Aby ustawić język, aby podświetlić pozycję KONFIGURACJA URZĄDZENIA, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby ustawić język.

3.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Aby ustawić język, aby podświetlić pozycję USTAWIENIA SYSTEMOWE, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby ustawić język.

4.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Aby ustawić język, aby podświetlić pozycję JĘZYK DRUKARKI, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby ustawić język.

5.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow up Aby ustawić język lub HP 3000 3600 3800 arrow down Aby ustawić język, aby przejrzeć dostępne języki drukarki, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby ustawić język, aby wybrać odpowiedni język drukarki.

6.

Naciśnij Menu , aby powrócić do stanu Gotowość.

HP 3000 3600 3800 Aby ustawić język