Funkcja Zmiana języka

Funkcja Zmiana języka


HP 3000 3600 3800 note Funkcja Zmiana języka Uwaga

Funkcja ta dostępna jest tylko w drukarkach HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series.

Drukarka ta wyposażona jest w funkcję automatycznej zmiany języka drukarki.

AUTO: Ustawienie powoduje skonfigurowanie drukarki na automatyczne wykrywanie typu zadania drukowania i skonfigurowanie języka do jego obsługi.

PCL: Ustawienie powoduje skonfigurowanie drukarki na korzystanie z języka sterowania drukarką (PCL).

PDF: Ustawienie powoduje skonfigurowanie drukarki na korzystanie z formatu PDF.

PS: Ustawienie powoduje skonfigurowanie drukarki na korzystanie z emulacji języka PostScript.

Sekcja ta zawiera informacje na następujące tematy:

HP 3000 3600 3800 Funkcja Zmiana języka