Aby ustawić funkcję Usuwanie zacięcia papieru

Aby ustawić funkcję Usuwanie zacięcia papieru


1.

Naciśnij przycisk Menu.

2.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Aby ustawić funkcję Usuwanie zacięcia papieru, aby podświetlić pozycję KONFIGURACJA URZĄDZENIA, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby ustawić funkcję Usuwanie zacięcia papieru.

3.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Aby ustawić funkcję Usuwanie zacięcia papieru, aby podświetlić pozycję USTAWIENIA SYSTEMOWE, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby ustawić funkcję Usuwanie zacięcia papieru.

4.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Aby ustawić funkcję Usuwanie zacięcia papieru, aby podświetlić pozycję USUWANIE ZACIĘCIA PAPIERU, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby ustawić funkcję Usuwanie zacięcia papieru.

5.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow up Aby ustawić funkcję Usuwanie zacięcia papieru lub HP 3000 3600 3800 arrow down Aby ustawić funkcję Usuwanie zacięcia papieru, aby przejrzeć dostępne ustawienia, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby ustawić funkcję Usuwanie zacięcia papieru, aby wybrać odpowiednie ustawienie.

6.

Naciśnij Menu , aby powrócić do stanu Gotowość.

HP 3000 3600 3800 Aby ustawić funkcję Usuwanie zacięcia papieru