Funkcja Usuwanie zacięcia papieru

Funkcja Usuwanie zacięcia papieru


Opcja ta umożliwia skonfigurowanie reakcji drukarki na zablokowanie papieru, włączając w to postępowanie z zaciętymi stronami. Ustawieniem domyślnym jest AUTO.

AUTO: Drukarka automatycznie włącza usuwanie blokady, jeśli dostępna jest wystarczająca ilość pamięci.

WŁ.: Drukarka ponownie drukuje zablokowane strony. Przydzielana jest dodatkowa pamięć, w której przechowywanych jest kilka ostatnich stron. Może to spowodować zmniejszenie ogólnej wydajności drukowania.

WYŁ: Drukarka nie będzie ponownie drukować zablokowanych stron. Jako że ostatnio wydrukowane strony nie są przechowywane, wydajność jest najwyższa.

Sekcja ta zawiera informacje na następujące tematy:

HP 3000 3600 3800 Funkcja Usuwanie zacięcia papieru