Aby ustawić usuwalne ostrzeżenia

Aby ustawić usuwalne ostrzeżenia


1.

Naciśnij przycisk Menu.

2.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Aby ustawić usuwalne ostrzeżenia, aby podświetlić pozycję KONFIGURACJA URZĄDZENIA, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby ustawić usuwalne ostrzeżenia.

3.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Aby ustawić usuwalne ostrzeżenia, aby podświetlić pozycję USTAWIENIA SYSTEMOWE, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby ustawić usuwalne ostrzeżenia.

4.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Aby ustawić usuwalne ostrzeżenia, aby podświetlić pozycję USUWALNE OSTRZEŻENIA, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby ustawić usuwalne ostrzeżenia.

5.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow up Aby ustawić usuwalne ostrzeżenia lub HP 3000 3600 3800 arrow down Aby ustawić usuwalne ostrzeżenia, aby przejrzeć dostępne ustawienia, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby ustawić usuwalne ostrzeżenia, aby wybrać odpowiednie ustawienie.

6.

Naciśnij Menu , aby powrócić do stanu Gotowość.

HP 3000 3600 3800 Aby ustawić usuwalne ostrzeżenia