Funkcja Usuwalne ostrzeżenia

Funkcja Usuwalne ostrzeżenia


HP 3000 3600 3800 note Funkcja Usuwalne ostrzeżenia Uwaga

Funkcja ta dostępna jest tylko w drukarkach HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series.

Dzięki tej opcji można określić czas wyświetlania usuwalnych ostrzeżeń w panelu sterowania, wybierając WŁ. lub ZADANIE. Wartość_domyślna to ZADANIE.

WŁ.: Ustawienie powoduje wyświetlanie usuwalnych ostrzeżeń do chwili naciśnięcia przycisku HP 3000 3600 3800 check Funkcja Usuwalne ostrzeżenia.

ZADANIE: Ustawienie powoduje wyświetlanie usuwalnych ostrzeżeń do chwili zakończenia zadania, w którym zostały wygenerowane.

Sekcja ta zawiera informacje na następujące tematy:

HP 3000 3600 3800 Funkcja Usuwalne ostrzeżenia