Aby wybrać język

Aby wybrać język


1.

Naciśnij przycisk Menu.

2.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Aby wybrać język, aby podświetlić pozycję KONFIGURACJA URZĄDZENIA, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby wybrać język.

3.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Aby wybrać język, aby podświetlić pozycję USTAWIENIA SYSTEMOWE, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby wybrać język.

4.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Aby wybrać język, aby podświetlić pozycję JĘZYK, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby wybrać język.

5.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow up Aby wybrać język lub HP 3000 3600 3800 arrow down Aby wybrać język, aby wybrać odpowiedni język, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby wybrać język, aby ustawić wybór.

6.

Naciśnij Menu , aby powrócić do stanu Gotowość.

HP 3000 3600 3800 Aby wybrać język