Aby ustawić funkcję automatyczne kontynuowanie

Aby ustawić funkcję automatyczne kontynuowanie


1.

Naciśnij przycisk Menu.

2.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Aby ustawić funkcję automatyczne kontynuowanie, aby podświetlić pozycję KONFIGURACJA URZĄDZENIA, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby ustawić funkcję automatyczne kontynuowanie.

3.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Aby ustawić funkcję automatyczne kontynuowanie, aby podświetlić pozycję USTAWIENIA SYSTEMOWE, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby ustawić funkcję automatyczne kontynuowanie.

4.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Aby ustawić funkcję automatyczne kontynuowanie, aby podświetlić pozycję AUTOMATYCZNA KONTYNUACJA, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby ustawić funkcję automatyczne kontynuowanie.

5.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow up Aby ustawić funkcję automatyczne kontynuowanie lub HP 3000 3600 3800 arrow down Aby ustawić funkcję automatyczne kontynuowanie, aby przejrzeć dostępne ustawienia, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby ustawić funkcję automatyczne kontynuowanie, aby wybrać odpowiednie ustawienie.

6.

Naciśnij Menu , aby powrócić do stanu Gotowość.

HP 3000 3600 3800 Aby ustawić funkcję automatyczne kontynuowanie