Wyświetlacz

Wyświetlacz


Wyświetlacz drukarki prezentuje pełne i aktualne informacje dotyczące drukarki i zadań drukowania. Poziomy materiałów eksploatacyjnych przedstawiane są graficznie. Menu umożliwiają dostęp do funkcji drukarki i szczegółowych informacji.

Na ekranie najwyższego poziomu wyświetlacza znajdują się dwa obszary: komunikat/monit i wskaźnik poziomu materiałów eksploatacyjnych.

Wyświetlacz drukarki

HP 3000 3600 3800 as cp02 Wyświetlacz

1
Obszar komunikatów/monitów
2
Wskaźnik poziomu materiałów eksploatacyjnych
3
Kolory kaset drukujących od strony lewej do prawej: czarny, żółty, niebieskozielony, purpurowy

W obszarach komunikatów i monitów wyświetlane są alarmy o stanie drukarki oraz informacje o działaniach, jakie należy podjąć.

Wskaźnik poziomu materiałów eksploatacyjnych przedstawia poziomy zużycia kaset drukujących (czarnej, niebieskozielonej, purpurowej i żółtej). W przypadku, gdy zainstalowana jest kaseta drukująca innej marki niż HP, może pojawić się znak zapytania ? w miejsce oznaczenia poziomu zużycia. Wskaźnik poziomu materiałów eksploatacyjnych ukazuje się za każdym razem, gdy drukarka jest w stanie Gotowość oraz gdy wyświetlany jest komunikat o błędzie kasety.

HP 3000 3600 3800 Wyświetlacz