Kontrolki panelu sterowania

Kontrolki panelu sterowaniaKontrolka
Włączona
Wyłączona
Miga
Gotowość
(zielona)
Drukarka podłączona (może przyjmować i przetwarzać dane).
Drukarka jest w stanie rozłączenia (pauzy) lub jest wyłączona.
Drukarka próbuje zatrzymać drukowanie i przejść w stan rozłączenia. Zwykle wynika to z polecenia użytkownika, aby wstrzymać bieżące zadanie.
Dane
(zielona)
Drukarka pokazuje opracowane dane, ale do zakończenia zadania potrzeba innych danych, lub zadanie zostało wstrzymane albo czeka na usunięcie błędów.
Drukarka nie przetwarza lub nie odbiera danych.
Drukarka przetwarza i odbiera dane.
Uwaga
(pomarańczowa)
Wystąpił krytyczny błąd. Drukarka wymaga uwagi użytkownika.
Drukarka nie jest w stanie wymagającym uwagi użytkownika.
Wystąpił błąd. Drukarka wymaga uwagi użytkownika.
HP 3000 3600 3800 Kontrolki panelu sterowania