Panel sterowania w skrócie

Panel sterowania w skrócie


Panel sterowania zapewnia dostęp do wszystkich funkcji drukarki i pokazuje komunikaty dotyczące drukarki, zadań druku i stanu materiałów eksploatacyjnych.

Przyciski i kontrolki panelu sterowania

HP 3000 3600 3800 as cp01 Panel sterowania w skrócie

Numer
Przycisk lub kontrolka
Funkcja
1
Przycisk Stop
Wstrzymuje aktualnie przeprowadzane zadanie, umożliwia wybór wznowienia lub anulowania zadania, usuwa papier z drukarki i usuwa wszelkie powtarzające się błędy wstrzymanego zadania. Jeśli drukarka nie drukuje zadania, naciśnięcie przycisku Stop zatrzyma drukarkę.
2
Przycisk Menu
Otwiera i zamyka menu.
3
Kontrolka Gotowość
Wskazuje, czy drukarka jest podłączona lub wyłączona. Patrz Kontrolki panelu sterowania.
4
Kontrolka Dane
Wskazuje, czy drukarka otrzymuje dane czy nie. Patrz Kontrolki panelu sterowania.
5
Kontrolka Uwaga
Wskazuje, czy wystąpił błąd krytyczny. Patrz Kontrolki panelu sterowania.
6
Przycisk strzałki wstecz (HP 3000 3600 3800 arrow return Panel sterowania w skrócie)
Nawiguje wstecz w zagnieżdżonych menu.
7
Przycisk strzałki w górę (HP 3000 3600 3800 arrow up Panel sterowania w skrócie)
Nawiguje po menu i tekście i wskazuje wyświetlane wartości numeryczne.
8
Przycisk Wybierz (HP 3000 3600 3800 check Panel sterowania w skrócie)
Dokonuje wyboru, wznawia drukowanie po powtarzających się błędach i umożliwia drukowanie za pomocą kaset innych niż firma HP producentów.
9
Przycisk Pomoc (HP 3000 3600 3800 question Panel sterowania w skrócie)
Dostarcza szczegółowych informacji na temat komunikatów drukarki lub menu.
10
Przycisk strzałki w dół (HP 3000 3600 3800 arrow down Panel sterowania w skrócie)
Nawiguje po menu i tekście i obniża wartości wyświetlanych pozycji numerycznych.
11
Wskaźnik poziomu materiałów eksploatacyjnych
Pokazuje poziomy zużycia kasety drukującej. Patrz Wyświetlacz.
12
Wyświetlacz
Pokazuje informacje o stanie drukarki, menu, informacje pomocy oraz komunikaty o błędach. Patrz Wyświetlacz.

Drukarka komunikuje się przez wyświetlacz oraz kontrolki znajdujące się w dolnej części panelu sterowania. Na wyświetlaczu pokazane są informacje o stanie oraz menu, pomoc i komunikaty o błędach. Kontrolki Gotowość, Dane oraz Uwaga zapewniają szybki dostęp do informacji o stanie drukarki.

Większość najczęściej wykonywanych zadań można zrealizować z komputera za pomocą sterownika drukarki lub dowolnego programu. Aby uzyskać dostęp do nieobsługiwanych przez sterownik drukarki lub program funkcji, należy użyć panelu sterowania. Wszelkie zmiany wykonane za pomocą komputera zastępują ustawienia panelu sterowania drukarki. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat sterownika drukarki, zobacz Oprogramowanie drukarki.

Sekcja ta zawiera informacje na następujące tematy:

HP 3000 3600 3800 Panel sterowania w skrócie