Menu Pobierz zadanie

Menu Pobierz zadanie


HP 3000 3600 3800 note Menu Pobierz zadanie Uwaga

Funkcja ta dostępna jest tylko w drukarkach HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series.

HP 3000 3600 3800 note Menu Pobierz zadanie Uwaga

To menu wyświetlane jest tylko w przypadku, gdy w drukarce zainstalowany jest twardy dysk.

Należy użyć menu POBIERZ ZADANIE, aby z poziomu panelu sterowania wydrukować lub usunąć zapisane zadania.


Pozycja menu
Opcje
Opis
<NAZWA UŻYTKOWNIKA>
WSZYSTKIE ZADANIA PRYWATNE
<NAZWA ZADANIA>
WSZYSTKIE ZADANIA PRYWATNE wyświetlane jest, gdy zapisane jest więcej niż jedno zadanie chronione osobistym numerem identyfikacyjnym (PIN)
<NAZWA ZADANIA> to nazwa przypisana do zadania drukowania wysłanego z komputera użytkownika.
Po wybraniu zadania drukowania, można je wydrukować lub usunąć.

Więcej informacji na temat zapisanych zadań zawiera część Zarządzanie zapisanymi zadaniami.

HP 3000 3600 3800 Menu Pobierz zadanie