Menu obsługi papieru

Menu obsługi papieru


Użyj menu OBSŁUGA PAPIERU, aby skonfigurować podajniki według formatu i typu.

HP 3000 3600 3800 note Menu obsługi papieru Uwaga

Aby prawidłowo skonfigurować podajniki, należy użyć tego menu przed pierwszym drukowaniem.


Element menu
Opcje
Opis
FORMAT PODAJNIKA 1
Wyświetlana jest lista dostępnych formatów.
Konfiguruje format papieru dla podajnika 1. Domyślnym ustawieniem jest KAŻDY FORMAT Pełna lista dostępnych formatów znajduje się w części Obsługiwane formaty materiałów.
TYP PODAJNIKA 1
Wyświetlana jest lista dostępnych rodzajów.
Konfiguruje typ papieru dla podajnika 1. Domyślnym ustawieniem jest DOWOLNY Pełna lista dostępnych rodzajów znajduje się w części Obsługiwane formaty materiałów.
FORMAT PODAJNIKA 2
FORMAT PODAJNIKA 3
Wyświetlana jest lista dostępnych formatów.
Umożliwia konfigurację formatu papieru dla podajnika 2 i podajnika 3. Domyślnym ustawieniem jest format Letter lub A4, w zależności od kraju/regionu. Pełna lista dostępnych formatów znajduje się w części Obsługiwane formaty materiałów.
TYP PODAJNIKA 2
TYP PODAJNIKA 3
Wyświetlana jest lista dostępnych rodzajów.
Konfiguruje rodzaj papieru dla podajnika 2 lub podajnika 3. Domyślnym ustawieniem jest ZWYKŁY. Pełna lista dostępnych rodzajów znajduje się w części Obsługiwane formaty materiałów.
HP 3000 3600 3800 Menu obsługi papieru