Podmenu we/wy

Podmenu we/wy


Menu WE/WY umożliwia konfigurację opcji wejścia/wyjścia drukarki.

Patrz Konfiguracja sieciowa.


Pozycja menu
Opcje
Opis
CZAS OCZEKIWANIA WE/WY
5–300
Wybiera czas oczekiwania we/wy w sekundach.
BUFOROWANIE STRON
(Tylko drukarki HP Color LaserJet 3600 Series)
WYŁ
WŁ.
Służy do nastawiania, czy drukarka podczas oczekiwania na przekazanie informacji powinna zoptymalizować działanie pod względem maksymalizacji wydajności czy też minimalizacji zużycia napędu. Wybierz WŁ., jeżeli drukarka korzysta ze złącza USB 1.1 lub Ethernet 10base-T. Ustawieniem domyślnym jest WYŁ
WEJŚCIE RÓWNOLEGŁE
(Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series)
DUŻA PRĘDKOŚĆ
ZAAWANSOWANE FUNKCJE
Określa prędkość i inne ustawienia dla opcjonalnego połączenia równoległego.
WBUDOWANY JETDIRECT
Możliwe wartości to:
TCP/IP
IPX/SPX
APPLETALK
DLC/LLC
BEZPIECZNA SIEĆ
DIAGNOSTYKA
RESETUJ USTAWIENIA BEZPIECZEŃSTWA
SZYBKOŚĆ POŁĄCZENIA
Konfiguruje wbudowany serwer druku HP Jetdirect.
HP 3000 3600 3800 note Podmenu we/wy Uwaga

Dla drukarek HP Color LaserJet 3600 Series jedyny dostępny protokół sieciowy to TCP/IP.

EIO 1 JETDIRECT
(Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series)
Wartości różnią się w zależności od produktu w gnieździe EIO.
Dokładne informacje zawiera dokumentacja dołączona do urządzenia EIO.
HP 3000 3600 3800 Podmenu we/wy