Podmenu resetowania

Podmenu resetowania


Użyj menu ZEROWANIE, aby przywrócić ustawienia domyślne i włączyć lub wyłączyć tryb drzemki.


Pozycja menu
Opcje
Opis
PRZYWRÓĆ USTAWIENIA FABRYCZNE
Brak
Umożliwia wyczyszczenie bufora strony, usunięcie wszystkich tymczasowych danych języka, zresetowanie środowiska drukarki i przywrócenie wszystkich ustawień domyślnych do ustawień fabrycznych. Jednakże to menu nie powoduje przywrócenia domyślnych wartości fabrycznych ustawień sieciowych HP Jetdirect.
TRYB DRZEMKI
WYŁ
WŁ.
Włącza i wyłącza tryb drzemki. Ustawieniem domyślnym jest WŁ.
HP 3000 3600 3800 Podmenu resetowania