Podmenu druku

Podmenu druku


Ustawienia te mają wpływ tylko na zadania, które nie mają określonych właściwości. Większość zadań identyfikuje wszystkie właściwości i zastępuje wartości ustawione w tym menu. Menu to może być także użyte do ustawienia domyślnego formatu i rodzaju papieru.


Pozycja menu
Opcje
Opis
KOPIE
1-32 000
Ustawia domyślną ilość kopii. Domyślna ilość kopii to 1.
FORMAT DOMYŚLNY PAPIERU
Wyświetlana jest lista dostępnych formatów.
Ustawienie domyślnego formatu papieru.
DOMYŚLNY NIESTANDARDOWY FORMAT PAPIERU
JEDNOSTKA MIARY
WYMIAR X
WYMIAR Y
Ustawienie domyślnego formatu dla zadania bez podanych wymiarów. Dostępne dla podajnika 1.
DUPLEKS
(Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000dn, 3000dtn, 3600dn, 3800dn i 3800dtn Series)
WYŁ
WŁ.
Włączenie lub wyłączenie funkcji automatycznego druku dwustronnego. Ustawieniem domyślnym jest WYŁ To ustawienie można zmienić w sterowniku drukarki.
ŁĄCZENIE STRON DRUK. DWUSTRONNIE
(Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000dn, 3000dtn, 3600dn, 3800dn i 3800dtn Series)
WZDŁUŻ
W POPRZEK
Określenie, czy dokument w druku dwustronnym ma być obracany przez długą czy przez krótką krawędź. To ustawienie można zmienić w sterowniku drukarki.
ZASTĄP A4/LETTER
NIE
TAK
Drukowanie zadania w formacie A4 na papierze o formacie Letter, kiedy nie jest załadowany papier A4, lub drukowanie zadania w formacie Letter na papierze o formacie A4, kiedy nie jest załadowany papier o formacie Letter. Ustawieniem domyślnym jest NIE
PODAWANIE RĘCZNE
WYŁ
WŁ.
Ustawieniem domyślnym jest WYŁ Nastawienie WŁ. w tym ustawieniu sprawia, że w zadaniach, w których nie jest wybrany podajnik, ustawieniem domyślnym jest PODAWANIE RĘCZNE. To ustawienie można zmienić w sterowniku drukarki.
CZCIONKA COURIER
(Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series)
ZWYKŁA
CIEMNA
Wybieranie wersji czcionki Courier. Ustawieniem domyślnym jest ZWYKŁA
SZEROKI A4
(Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series)
NIE
TAK
Zmienia obszar drukowania papieru w formacie A4, tak aby w jednym wierszu drukowanych było osiemdziesiąt znaków o rozstawie 10. Ustawieniem domyślnym jest NIE
DRUKUJ BŁĘDY PS
(Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series)
WYŁ
WŁ.
Wybierz WŁ., by drukować strony błędów emulacji PostScriptu. Ustawieniem domyślnym jest WYŁ
DRUKUJ BŁĘDY PDF
(Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series)
WYŁ
WŁ.
Wybierz WŁ., by drukować strony błędów formatu PDF (ang. Portable Document Format). Ustawieniem domyślnym jest WYŁ
PCL
DŁUGOŚĆ FORMULARZA
ORIENTACJA
(Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series)
ŹRÓDŁO CZCIONKI
(Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series)
NUMER CZCIONKI
(Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series)
ROZSTAW CZCIONKI
(Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series)
WIELKOŚĆ CZCIONKI W PUNKTACH
(Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series)
ZESTAW ZNAKÓW
DOŁĄCZ CR DO LF
NIE DRUKUJ PUSTYCH STRON
(Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series)
MAPOWANIE ŹRÓDŁA MATERIAŁU
(Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series)
Konfiguracja ustawień języka sterowania drukarką.
DŁUGOŚĆ FORMULARZA służy do ustawienia ilości wierszy na stronie. Ustawieniem domyślnym jest 60.
ORIENTACJA służy do określenia położenia długiej krawędzi względem krótkiej. Ustawieniem domyślnym jest PIONOWA
ŹRÓDŁO CZCIONKI służy do wybierania źródła czcionki stosowanej na panelu sterowania drukarki. Ustawieniem domyślnym jest WEWN. NUMER CZCIONKI to numer wybranej czcionki. Jeżeli jest to czcionka konturowa, ROZSTAW CZCIONKI służy do nastawienia rozstawu czcionki o stałym odstępie. Ustawieniem domyślnym jest 10,00.
WIELKOŚĆ CZCIONKI W PUNKTACH powoduje nastawienie rozmiaru wybranej czcionki o stałym odstępie. Ustawieniem domyślnym jest 12.
ZESTAW ZNAKÓW służy do nastawiania zestawu symboli używanych na panelu sterowania drukarki. Ustawieniem domyślnym jest PC-8.
DOŁĄCZ CR DO LF służy do określania, czy po poszczególnych wierszach wykonywany jest powrót karetki w zadaniu PCL zgodnym z ruchem wstecznym. Ustawieniem domyślnym jest NIE
NIE DRUKUJ PUSTYCH STRON służy do określenia, czy zadanie korzystające z czcionek PCL z pustymi stronami ma te strony automatycznie usuwać. TAK oznacza, że podawanie strony zostanie przeskoczone, kiedy strona jest pusta.
Polecenie PCL5 MAPOWANIE ŹRÓDŁA MATERIAŁU służy do wybierania podajnika według numeru określającego różne dostępne podajniki.
HP 3000 3600 3800 Podmenu druku