Menu konfiguracji urządzenia

Menu konfiguracji urządzenia


Menu KONFIGURACJA URZĄDZENIA umożliwia zmianę lub przywrócenie domyślnych ustawień drukowania, dostosowanie jakości druku oraz zmianę konfiguracji systemu i opcji we/wy. Opisy pięciu podmenu KONFIGURACJA URZĄDZENIA znajdują się poniżej.

Sekcja ta zawiera informacje na następujące tematy:

HP 3000 3600 3800 Menu konfiguracji urządzenia