Menu informacyjne

Menu informacyjne


Menu INFORMACJE umożliwia uzyskanie dostępu i wydrukowanie określonych informacji dotyczących drukarki.


Podmenu
Opis
DRUKUJ MAPĘ MENU
Drukuje mapę menu panelu sterowania, która przedstawia układ i bieżące ustawienia pozycji menu panelu sterowania. Patrz Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki.
DRUKUJ KONFIGURACJĘ
Drukuje stronę konfiguracji drukarki.
DRUKUJ STRONĘ STANU MATERIAŁÓW
Drukuje informacje o poziomie toneru, liczbie wydrukowanych stron i przybliżonej liczbie pozostałych stron
STAN MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH
Wyświetla stan materiałów eksploatacyjnych w postaci przewijanej listy.
DRUKUJ STRONĘ ZUŻYCIA
(Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series)
Drukuje ilość materiałów różnych rozmiarów, jakie zostały zadrukowane; określa, czy były one jednostronne, dwustronne (dupleks), monochromatyczne (czarno-białe) czy kolorowe oraz podaje liczbę stron.
WYDRUK DZIENNIKA ZADAŃ ZUŻYCIA KOLORU
(Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series)
Drukuje raport zawierający nazwę użytkownika, nazwę aplikacji oraz informacje dotyczące zużycia koloru na podstawie wykonanych zadań.
DRUKUJ STRONĘ DEMONSTRACYJNĄ
Drukuje stronę demonstracyjną.
DRUKUJ PRÓBKI RGB
Drukuje paletę kolorów RGB (czerwony, zielony, niebieski), której można używać przy dopasowywaniu kolorów.
DRUKUJ PRÓBKI CMYK
(Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series)
Drukuje paletę kolorów CMYK (niebieskozielony, purpurowy, żółty i czarny), której można używać przy dopasowywaniu kolorów.
DRUKUJ KATALOG PLIKÓW
(Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series)
Drukuje nazwy i katalog plików przechowywanych w drukarce.
DRUKUJ LISTĘ CZCIONEK PCL
(Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series)
Drukuje dostępne czcionki PCL.
DRUKUJ LISTĘ CZCIONEK PS
(Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series)
Drukuje dostępne czcionki PS (emulowany PostScript).
HP 3000 3600 3800 Menu informacyjne