Menu diagnostyczne

Menu diagnostyczne


Menu DIAGNOSTYKA umożliwia użytkownikowi przeprowadzanie testów, które mogą być pomocne przy określaniu i eliminowaniu problemów z drukarką.


Pozycja menu
Opis
DRUKUJ DZIENNIK ZDARZEŃ
Drukowanie dziennika zdarzeń drukarki zawierającego 50 ostatnich wpisów, począwszy od najnowszego.
POKAŻ DZIENNIK ZDARZEŃ
Wyświetlanie na wyświetlaczu panelu sterowania 50 ostatnich zdarzeń, począwszy od najnowszego.
DIAGNOSTYKA JAKOŚCI DRUKU
Drukowanie zestawu stron oceny jakości druku, służącego do rozwiązywania wielu problemów z jakością druku.
DRUKUJ STRONĘ DIAGNOSTYCZNĄ
Drukowanie strony konfiguracji drukarki.
WYŁĄCZ SPRAWDZANIE KASETY
Drukowanie z wyjętą jedną lub kilkoma kasetami, aby zdiagnozować problemy związane z kasetami.
CZUJNIKI ŚCIEŻKI PAPIERU
Wskazywanie wartości czujników. Wartości są aktualizowane każdorazowo po przejściu materiału przez czujniki. Zadania można inicjować z panelu sterowania lub wysyłać z komputera.
TEST ŚCIEŻKI PAPIERU
Testowanie funkcji obsługi papieru drukarki, takich jak konfiguracja podajników.
RĘCZNY TEST CZUJNIKA
Opcja ta umożliwia pracownikowi technicznemu przeprowadzenie testów poprawnego działania czujników i przełączników ścieżki papieru.
TEST PODZESPOŁÓW
Niezależne uruchamianie pojedynczych elementów w celu sprawdzenia źródła hałasu, przecieków i innych problemów ze sprzętem.
DRUKUJ/WSTRZYMAJ TEST
Opcja ta umożliwia dokładne określenie błędów drukowania przez zatrzymanie drukarki w trakcie cyklu drukowania. Zatrzymanie pracy drukarki w trakcie cyklu drukowania powoduje blokadę papieru, która może wymagać ręcznego usunięcia. Ten test powinien wykonać tylko wykwalifikowany pracownik techniczny.
HP 3000 3600 3800 Menu diagnostyczne