Korzystanie z menu

Korzystanie z menu


1.

Naciśnij przycisk Menu.

2.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow up Korzystanie z menu lub HP 3000 3600 3800 arrow down Korzystanie z menu, aby poruszać się po listach opcji.

3.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Korzystanie z menu, aby wybrać odpowiednią opcję.

4.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow return Korzystanie z menu, aby wrócić do poprzedniego poziomu.

5.

Naciśnij przycisk Menu, aby wyjść z menu.

6.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 question Korzystanie z menu, aby przejrzeć dodatkowe informacje o menu.

Poniżej widoczne są główne menu.

Główne menu
POBIERZ ZADANIE (tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series)
INFORMACJE
OBSŁUGA PAPIERU
KONFIGURACJA URZĄDZENIA
DIAGNOSTYKA
OBSŁUGA
HP 3000 3600 3800 Korzystanie z menu