Korzystanie z panelu sterowania w środowisku udostępniania

Korzystanie z panelu sterowania w środowisku udostępniania


W sytuacji, gdy drukarka jest używana w środowisku udostępniania, należy przestrzegać poniższych wskazówek, aby zapewnić jej bezproblemowe działanie:

Należy skontaktować się z administratorem systemu przed dokonaniem zmian ustawień z poziomu panelu sterowania. Zmiana ustawień panelu sterowania może mieć wpływ na inne zadania drukowania.

Należy porozumieć się z innymi użytkownikami przed dokonaniem zmiany standardowej czcionki drukarki lub pobraniem czcionek programowych. Koordynacja tych czynności oszczędza pamięć drukarki oraz pozwala uniknąć niespodziewanych wyników wydruku.

Należy być świadomym, że zmiana języka drukarki, np. emulowanego języka PostScript na PCL lub odwrotnie, będzie miała wpływ na wszystkie wydruki innych użytkowników.

HP 3000 3600 3800 note Korzystanie z panelu sterowania w środowisku udostępniania Uwaga

Używany system zarządzania siecią może automatycznie zabezpieczać zadanie drukowania każdego użytkownika przed efektami innych zadań drukowania. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od administratora systemu.

HP 3000 3600 3800 Korzystanie z panelu sterowania w środowisku udostępniania