Sprawdzanie trwałości kasety drukującej

Sprawdzanie trwałości kasety drukującej


Trwałość kasety drukującej można sprawdzić przy użyciu panelu sterowania drukarki, wbudowanego serwera internetowego, oprogramowania drukarki, oprogramowania HP Easy Printer Care lub oprogramowania HP Web Jetadmin. Sprawdź wskaźnik poziomu materiałów eksploatacyjnych na panelu sterowania drukarki, aby skontrolować przybliżone zużycie materiałów.

Wyświetlacz drukarki

HP 3000 3600 3800 as cp02 Sprawdzanie trwałości kasety drukującej

1
Obszar komunikatów/monitów
2
Wskaźnik poziomu materiałów eksploatacyjnych
3
Kolory kaset drukujących od strony lewej do prawej: czarny, żółty, niebieskozielony, purpurowy

Aby sprawdzić dokładniejsze poziomy, wydrukuj stronę stanu materiałów eksploatacyjnych, wykonując instrukcje opisane w poniższej tabeli.

Urządzenie
Czynność
Panel sterowania drukarki
1.

Naciśnij przycisk Menu.

2.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Sprawdzanie trwałości kasety drukującej, aby podświetlić pozycję INFORMACJE, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Sprawdzanie trwałości kasety drukującej.

3.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Sprawdzanie trwałości kasety drukującej, aby podświetlić pozycję DRUKUJ STRONĘ STANU MATERIAŁÓW, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Sprawdzanie trwałości kasety drukującej, aby wydrukować stronę materiałów eksploatacyjnych.

HP Easy Printer Care
Na karcie Przegląd, w części Stan materiałów eksploatacyjnych kliknij pozycję Materiały eksploatacyjne — szczegóły, aby otworzyć stronę stanu materiałów eksploatacyjnych.
wbudowany serwer internetowy (tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series)
1.

W przeglądarce internetowej wprowadź adres IP strony głównej drukarki, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć stronę stanu materiałów eksploatacyjnych. Patrz Korzystanie z wbudowanego serwera internetowego.

2.

Po lewej stronie ekranu kliknij opcję Stan materiałów eksploatacyjnych, aby otworzyć stronę stanu materiałów eksploatacyjnych.

HP 3000 3600 3800 note Sprawdzanie trwałości kasety drukującej Uwaga

Adres IP znajduje się na stronie Jetdirect drukarki, drukowanej ze stroną konfiguracji. Patrz Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki.

HP Web Jetadmin
W programie HP Web Jetadmin wybierz drukarkę. Strona stanu urządzenia przedstawia informacje na temat kasety drukującej.
HP 3000 3600 3800 Sprawdzanie trwałości kasety drukującej