Sprawdzanie oryginalności kasety drukującej

Sprawdzanie oryginalności kasety drukującej


Drukarka automatycznie sprawdza oryginalność kaset drukujących po włożeniu ich do drukarki. Podczas sprawdzania oryginalności drukarka powiadomi użytkownika, czy kaseta jest oryginalną kasetą drukującą firmy HP.

Jeśli komunikat na panelu sterowania drukarki informuje, że kaseta drukująca nie jest oryginalnym produktem firmy HP, a została ona zakupiona jako oryginalna kaseta drukująca firmy HP, zapoznaj się z częścią Infolinia i strona internetowa firmy HP zgłaszania oszustw.

HP 3000 3600 3800 Sprawdzanie oryginalności kasety drukującej