Przechowywanie kasety drukującej

Przechowywanie kasety drukującej


Kasetę drukującą należy wyjmować z opakowania tuż przed jej użyciem.

HP 3000 3600 3800 caution Przechowywanie kasety drukującej OSTROŻNIE

Aby zapobiec uszkodzeniu kasety drukującej, nie należy wystawiać jej na działanie światła na dłużej niż kilka minut ani dotykać powierzchni wałka.

HP 3000 3600 3800 Przechowywanie kasety drukującej