Kasety drukujące innych producentów

Kasety drukujące innych producentów


Firma Hewlett-Packard nie zaleca używania kaset drukujących innych producentów, zarówno nowych, jak i z odzysku. Firma HP nie ma wpływu na konstrukcję i jakość produktów innych firm. Naprawy wszelkich usterek spowodowanych użyciem kasety drukującej innego producenta nie podlegają gwarancji.

W przypadku korzystania z kaset drukujących innych producentów firma HP nie może zapewnić dokładności działania niektórych funkcji drukarki.

Jeśli kaseta drukująca innego producenta została sprzedana jako oryginalny produkt firmy HP, zapoznaj się z częścią Infolinia i strona internetowa firmy HP zgłaszania oszustw.

HP 3000 3600 3800 Kasety drukujące innych producentów