Kasety drukujące firmy HP

Kasety drukujące firmy HP


Korzystając z oryginalnej, nowej kasety drukującej firmy HP, można uzyskać następujące informacje o materiałach eksploatacyjnych:

Procentowa wartość pozostałych materiałów eksploatacyjnych

Szacunkowa liczba stron, które można jeszcze wydrukować przy użyciu kasety

Liczba wydrukowanych stron

HP 3000 3600 3800 Kasety drukujące firmy HP