Wymiana kasety drukującej

Wymiana kasety drukującej


1.

Otwórz przednie drzwiczki.

HP 3000 3600 3800 as pc01 Wymiana kasety drukującej

HP 3000 3600 3800 caution Wymiana kasety drukującej OSTROŻNIE

Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na module transferu umieszczonym za przednimi drzwiczkami. Nie należy go także dotykać.

2.

Wyjmij z drukarki zużytą kasetę drukującą.

HP 3000 3600 3800 as pc02 Wymiana kasety drukującej

3.

Wyjmij z opakowania nową kasetę drukującą. Umieść zużytą kasetę drukującą w opakowaniu w celu recyklingu.

HP 3000 3600 3800 as pc03 Wymiana kasety drukującej

4.

Chwyć kasetę z obu stron i rozmieść toner, delikatnie potrząsając kasetą.

HP 3000 3600 3800 caution Wymiana kasety drukującej OSTROŻNIE

Nie wolno dotykać osłony ani powierzchni wałka.

HP 3000 3600 3800 as pc04 Wymiana kasety drukującej

5.

Z nowej kasety drukującej zdejmij pomarańczowe blokady transportowe oraz taśmę przymocowaną do lewej blokady transportowej. Taśmę transportową i blokady transportowe należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

HP 3000 3600 3800 as pc05 Wymiana kasety drukującej

6.

Wyrównaj kasetę drukującą za pomocą prowadnic wewnątrz drukarki i przy użyciu uchwytów wsuń kasetę, aż zostanie całkowicie włożona.

HP 3000 3600 3800 as pc06 Wymiana kasety drukującej

7.

Dokładnie zamknij drzwiczki.

HP 3000 3600 3800 as pc07 Wymiana kasety drukującej

Po krótkiej chwili na panelu sterowania powinien wyświetlić się komunikat Gotowość

8.

Instalacja została zakończona. Umieść zużytą kasetę drukującą w opakowaniu, w którym dostarczono nową kasetę. Instrukcje na temat recyklingu znajdują się w przewodniku recyklingu.

9.

Jeżeli używana jest kaseta drukująca innego producenta, dodatkowe instrukcje znajdują się na panelu sterowania.

Aby uzyskać dodatkową pomoc, odwiedź stronę Wskazówki dotyczące wymiany materiałów eksploatacyjnych.

HP 3000 3600 3800 Wymiana kasety drukującej