Czyszczenie drukarki z poziomu panelu sterowania

Czyszczenie drukarki z poziomu panelu sterowania


1.

Naciśnij przycisk Menu.

2.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Czyszczenie drukarki z poziomu panelu sterowania, aby podświetlić pozycję KONFIGURACJA URZĄDZENIA, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Czyszczenie drukarki z poziomu panelu sterowania.

3.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Czyszczenie drukarki z poziomu panelu sterowania, aby podświetlić pozycję JAKOŚĆ DRUKU, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Czyszczenie drukarki z poziomu panelu sterowania.

HP 3000 3600 3800 note Czyszczenie drukarki z poziomu panelu sterowania Uwaga

Jeśli drukarka wyposażona jest w urządzenie do druku dwustronnego (drukarki HP Color LaserJet 3000dn, 3000dtn, 3600dn, 3800dn i 3800dtn), przejdź do kroku 7.

4.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Czyszczenie drukarki z poziomu panelu sterowania, aby podświetlić pozycję UTWÓRZ STRONĘ CZYSZCZĄCĄ, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Czyszczenie drukarki z poziomu panelu sterowania.

5.

Usuń papier z podajnika 1.

6.

Wyjmij stronę czyszczącą i włóż ją zadrukowaną stroną w dół do podajnika 1.

HP 3000 3600 3800 note Czyszczenie drukarki z poziomu panelu sterowania Uwaga

Jeżeli na panelu nie jest już wyświetlone menu, przejdź do opcji JAKOŚĆ DRUKU, korzystając z powyższych instrukcji.

7.

Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Czyszczenie drukarki z poziomu panelu sterowania, aby podświetlić pozycję URUCHOM STRONĘ CZYSZCZĄCĄ, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Czyszczenie drukarki z poziomu panelu sterowania.

HP 3000 3600 3800 Czyszczenie drukarki z poziomu panelu sterowania