Aby wyłączyć IPX/SPX

Aby wyłączyć IPX/SPX


HP 3000 3600 3800 note Aby wyłączyć IPX/SPX Uwaga

Nie należy wyłączać tego protokołu na komputerach pracujących pod kontrolą systemu Windows i wykorzystujących do drukowania protokół IPX/SPX.

1.

Naciśnij przycisk Menu.

2.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Aby wyłączyć IPX/SPX, aby podświetlić pozycję KONFIGURACJA URZĄDZENIA, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby wyłączyć IPX/SPX.

3.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Aby wyłączyć IPX/SPX, aby podświetlić pozycję WE/WY, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby wyłączyć IPX/SPX.

4.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Aby wyłączyć IPX/SPX, aby podświetlić pozycję WBUDOWANY JETDIRECT, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby wyłączyć IPX/SPX.

5.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Aby wyłączyć IPX/SPX, aby podświetlić pozycję IPX/SPX, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby wyłączyć IPX/SPX.

6.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby wyłączyć IPX/SPX, aby wybrać opcję WŁĄCZ.

7.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Aby wyłączyć IPX/SPX, aby podświetlić pozycję WYŁ, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby wyłączyć IPX/SPX.

8.

Naciśnij Menu , aby powrócić do stanu Gotowość.

HP 3000 3600 3800 Aby wyłączyć IPX/SPX