Aby wyłączyć DLC/LLC

Aby wyłączyć DLC/LLC


1.

Naciśnij przycisk Menu.

2.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Aby wyłączyć DLC/LLC, aby podświetlić pozycję KONFIGURACJA URZĄDZENIA, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby wyłączyć DLC/LLC.

3.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Aby wyłączyć DLC/LLC, aby podświetlić pozycję WE/WY, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby wyłączyć DLC/LLC.

4.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Aby wyłączyć DLC/LLC, aby podświetlić pozycję WBUDOWANY JETDIRECT, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby wyłączyć DLC/LLC.

5.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Aby wyłączyć DLC/LLC, aby podświetlić pozycję DLC/LLC, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby wyłączyć DLC/LLC.

6.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby wyłączyć DLC/LLC, aby wybrać opcję WŁĄCZ.

7.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Aby wyłączyć DLC/LLC, aby podświetlić pozycję WYŁ, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby wyłączyć DLC/LLC.

8.

Naciśnij Menu , aby powrócić do stanu Gotowość.

HP 3000 3600 3800 Aby wyłączyć DLC/LLC