Aby wyłączyć AppleTalk

Aby wyłączyć AppleTalk


1.

Naciśnij przycisk Menu.

2.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Aby wyłączyć AppleTalk, aby podświetlić pozycję KONFIGURACJA URZĄDZENIA, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby wyłączyć AppleTalk.

3.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Aby wyłączyć AppleTalk, aby podświetlić pozycję WE/WY, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby wyłączyć AppleTalk.

4.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Aby wyłączyć AppleTalk, aby podświetlić pozycję WBUDOWANY JETDIRECT, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby wyłączyć AppleTalk.

5.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Aby wyłączyć AppleTalk, aby podświetlić pozycję APPLETALK, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby wyłączyć AppleTalk.

6.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby wyłączyć AppleTalk, aby wybrać opcję WŁĄCZ.

7.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Aby wyłączyć AppleTalk, aby podświetlić pozycję WYŁ, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Aby wyłączyć AppleTalk.

8.

Naciśnij Menu , aby powrócić do stanu Gotowość.

HP 3000 3600 3800 Aby wyłączyć AppleTalk