Wyłączanie protokołów sieciowych (opcjonalne)

Wyłączanie protokołów sieciowych (opcjonalne)


Według standardowego ustawienia fabrycznego, wszystkie obsługiwane protokoły sieciowe są włączone. Wyłączenie nieużywanych protokołów daje następujące korzyści:

Zmniejsza tworzony przez drukarki ruch w sieci

Zapobiega używaniu drukarki przez nieupoważnionych użytkowników

Na stronie konfiguracji przedstawiane są tylko istotne informacje

Umożliwia panelowi sterowania drukarki wyświetlanie komunikatów i ostrzeżeń o błędach, specyficznych dla danego protokołu

Sekcja ta zawiera informacje na następujące tematy:

HP 3000 3600 3800 Wyłączanie protokołów sieciowych (opcjonalne)