Ustawianie maski podsieci

Ustawianie maski podsieci


1.

Naciśnij przycisk Menu.

2.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Ustawianie maski podsieci, aby podświetlić pozycję KONFIGURACJA URZĄDZENIA, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Ustawianie maski podsieci.

3.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Ustawianie maski podsieci, aby podświetlić pozycję WE/WY, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Ustawianie maski podsieci.

4.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Ustawianie maski podsieci, aby podświetlić pozycję WBUDOWANY JETDIRECT, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Ustawianie maski podsieci.

5.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Ustawianie maski podsieci, aby podświetlić pozycję TCP/IP, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Ustawianie maski podsieci.

6.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Ustawianie maski podsieci, aby wybrać opcję METODA KONFIGURACJI.

7.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Ustawianie maski podsieci, aby podświetlić pozycję RĘCZNY, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Ustawianie maski podsieci.

8.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Ustawianie maski podsieci, aby podświetlić pozycję USTAWIENIA RĘCZNE, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Ustawianie maski podsieci.

9.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Ustawianie maski podsieci, aby podświetlić pozycję MASKA PODSIECI, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Ustawianie maski podsieci.

10.

Naciśnij strzałkę HP 3000 3600 3800 arrow up Ustawianie maski podsieci lub HP 3000 3600 3800 arrow down Ustawianie maski podsieci, aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość pierwszego bajta maski podsieci.

11.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Ustawianie maski podsieci, aby przejść do następnego zestawu numerów. (Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow return Ustawianie maski podsieci, aby przejść do poprzedniego zestawu numerów).

12.

Powtarzaj kroki 10 i 11, aż do wpisania poprawnej maski podsieci, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Ustawianie maski podsieci, aby zapisać ustawienie maski podsieci.

13.

Naciśnij Menu , aby powrócić do stanu Gotowość.

HP 3000 3600 3800 Ustawianie maski podsieci