Ustawianie domyślnej bramy

Ustawianie domyślnej bramy


1.

Naciśnij przycisk Menu.

2.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Ustawianie domyślnej bramy, aby podświetlić pozycję KONFIGURACJA URZĄDZENIA, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Ustawianie domyślnej bramy.

3.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Ustawianie domyślnej bramy, aby podświetlić pozycję WE/WY, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Ustawianie domyślnej bramy.

4.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Ustawianie domyślnej bramy, aby podświetlić pozycję WBUDOWANY JETDIRECT, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Ustawianie domyślnej bramy.

5.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Ustawianie domyślnej bramy, aby podświetlić pozycję TCP/IP, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Ustawianie domyślnej bramy.

6.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Ustawianie domyślnej bramy, aby wybrać opcję METODA KONFIGURACJI.

7.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Ustawianie domyślnej bramy, aby podświetlić pozycję RĘCZNY, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Ustawianie domyślnej bramy.

8.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Ustawianie domyślnej bramy, aby podświetlić pozycję USTAWIENIA RĘCZNE, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Ustawianie domyślnej bramy.

9.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Ustawianie domyślnej bramy, aby podświetlić pozycję DOMYŚLNA BRAMA, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Ustawianie domyślnej bramy.

10.

Naciśnij strzałkęHP 3000 3600 3800 arrow up Ustawianie domyślnej bramy lub HP 3000 3600 3800 arrow down Ustawianie domyślnej bramy, aby zwiększyć lub zmniejszyć numer pierwszego bajta domyślnej bramki.

11.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Ustawianie domyślnej bramy, aby przejść do następnego zestawu numerów. (Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow return Ustawianie domyślnej bramy, aby przejść do poprzedniego zestawu numerów).

12.

Powtarzaj kroki 10 i 11, aż do wpisania poprawnej wartości domyślnej bramy, a następnie naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Ustawianie domyślnej bramy, aby zapisać ustawienie domyślnej bramy.

13.

Naciśnij Menu , aby powrócić do stanu Gotowość.

HP 3000 3600 3800 Ustawianie domyślnej bramy