Konfiguracja sieciowa

Konfiguracja sieciowa


Może być konieczne skonfigurowanie pewnych parametrów sieciowych na drukarce. Można skonfigurować te parametry z panelu sterowania drukarki, wbudowanego serwera internetowego lub, w większości sieci, z oprogramowania HP Web Jetadmin.

HP 3000 3600 3800 note Konfiguracja sieciowa Uwaga

Aby znaleźć więcej informacji na temat używania wbudowanego serwera internetowego, patrz Korzystanie z wbudowanego serwera internetowego.

Pełna lista obsługiwanych sieci wraz z instrukcjami dotyczącymi konfiguracji parametrów sieciowych z oprogramowania znajduje się w podręczniku Przewodnik administratora wbudowanego serwera druku HP Jetdirect. Instrukcja ta dostarczana jest z drukarkami, które posiadają zainstalowany wbudowany serwer druku HP Jetdirect.

Sekcja ta zawiera informacje na następujące tematy:

HP 3000 3600 3800 Konfiguracja sieciowa