Konfiguracja We/Wy

Konfiguracja We/Wy


W tym rozdziale znajduje się opis konfigurowania niektórych parametrów sieciowych z poziomu drukarki.

HP 3000 3600 3800 Konfiguracja We/Wy