Ograniczenia dotyczące kolorowych wydruków

Ograniczenia dotyczące kolorowych wydruków


HP 3000 3600 3800 note Ograniczenia dotyczące kolorowych wydruków Uwaga

Funkcja ta dostępna jest tylko w drukarkach HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series.

Drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series zawierają ustawienie OGRANICZ UŻYCIE KOLORU przeznaczone dla drukarek sieciowych. Administrator sieci może wykorzystać tę opcję, aby ograniczyć dostęp użytkownikom do funkcji drukowania w kolorze, co spowoduje zmniejszenie zużycia kolorowego toneru. Jeśli nie możesz drukować w kolorze, skontaktuj się z administratorem sieci.

1.

Naciśnij przycisk Menu.

2.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Ograniczenia dotyczące kolorowych wydruków, aby wybrać JAKOŚĆ DRUKU, a następnie naciśnij HP 3000 3600 3800 check Ograniczenia dotyczące kolorowych wydruków.

3.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Ograniczenia dotyczące kolorowych wydruków, aby wybrać USTAWIENIA SYSTEMOWE, a następnie naciśnij HP 3000 3600 3800 check Ograniczenia dotyczące kolorowych wydruków.

4.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 arrow down Ograniczenia dotyczące kolorowych wydruków, aby wybrać OGRANICZ UŻYCIE KOLORU, a następnie naciśnij HP 3000 3600 3800 check Ograniczenia dotyczące kolorowych wydruków.

5.

Naciśnij HP 3000 3600 3800 arrow down Ograniczenia dotyczące kolorowych wydruków, aby wybrać jedną z poniższych opcji:

WYŁĄCZ KOLOR: Ustawienie to blokuje dostęp do drukowania w kolorze dla wszystkich użytkowników.

WŁĄCZ KOLOR: Jest to ustawienie domyślne, które umożliwia wszystkim użytkownikom wykonywanie kolorowych wydruków.

KOLOR, JEŚLI DOZWOLONY: Ustawienie to pozwala administratorowi sieci zezwolić wybranym użytkownikom na wykonywanie kolorowych wydruków. Wyboru użytkowników mogących drukować w kolorze dokonuje się za pomocą wbudowanego serwera internetowego.

6.

Naciśnij przycisk HP 3000 3600 3800 check Ograniczenia dotyczące kolorowych wydruków, aby zapisać ustawienie.

Administrator sieci może kontrolować zużycie kolorowego tuszu dla określonej drukarki HP Color LaserJet 3000 Series poprzez wydruk dziennika zadań zużycia koloru. Patrz Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki.

HP 3000 3600 3800 note Ograniczenia dotyczące kolorowych wydruków Uwaga

W przypadku drukarki HP Color LaserJet 3600 Series administrator sieci może odmówić dostępu do drukowania w kolorze za pośrednictwem programu Kontrola i obsługa sterownika (DMC).

HP 3000 3600 3800 Ograniczenia dotyczące kolorowych wydruków